fbpx

България не плаща по 1 милиард долара годишно на НАТО

  • Не е вярно, че годишната вноска на България в НАТО е 1 милиарда долара;

  • Не е вярно, че има американски бази в България. Още по-малко, че четири такива съществуват у нас от 18 години;

  • Не е вярно, че са дадени 2 милиарда за самолети и тези пари са откраднати.

Проверката е извършена по текст във Фейсбук профила на Георги Янкулов, публикуван на 30 август 2023 г. Като автор на текста се посочва Красимир Иванджийски, чието име съвпада с това на главния редактор на вестник „Строго секретно“. От направената проверка с инструмента Wayback Machine беше потвърдено, че същият текст е публикуван за първи път на 30 август 2023 г. в сайта на вестника, а чрез инструмента Who posted what? беше установено, че още същия ден е разпространен във Фейсбук чрез множество реални и фиктивни профили и фейсбук групи. Същият тест със снимка продължава да се разпространява и през септември и началото на октомври.

Добавено е ново невярно твърдение

Установено беше, че през октомври 2023 г. публикацията в интернет страницата на вестника е редактирана, като към текста за НАТО е добавено ново манипулативно и невярно съдържание, свързано с членството на България в ЕС. Заглавието на текста също е променено в „БЪЛГАРИЯ Е В НОВА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. МИСИЯТА ПРИКЛЮЧЕНА“, с което се прави внушение, че се проследява важен процес, който вече е завършил. В новия текст се говори за 19 години членство на България в НАТО. А посочените суми нарастват с още милиарди долари. Допусната е и аритметична грешка, като се твърди, че „ Четири американски бази, всяка по 250 милиона на година – пропуснати ползи, равно на 1 милиард. По 18 години – прави още 19 милиарда“. 

В началото на текста, публикуван през август, се прави внушение, че България е в „нова национална катастрофа“. Причината за това – „18 годишното членство на България в НАТО“. След това се съобщава, че всяка година България е давала вноска в НАТО в размер на 1 милиард долара.

Проверка с инструмента Image Reverse Search показва, че публикуваната под текста снимка е колаж, появил се за първи път в интернет на 11.05.2015 г. в руския националистически сайт https://anna-news.info/, като за основа е взета оригинална снимка от заседание на високо ниво на страните членки на НАТО от 07.02.2008 г.

Колко наистина плаща България по бюджета на НАТО

От официалната страница на НАТО, в частта й „Финансиране на Съюза“, става ясно, че общият бюджет на НАТО се състои от  три основни бюджета: граждански бюджет (финансиране на щаба на НАТО), военен бюджет (финансиране на командната структура на НАТО) и Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (финансиране на военна инфраструктура и способности).

Страните членки имат два вида вноски – преки и непреки. Преките вноски финансират бюджетите, програмите и способностите на НАТО в подкрепа на цели, приоритети и дейности. Те обслужват интересите на Алианса като цяло. И не могат да бъдат поети еднолично от нито един член – като операции и мисии на Алианса, противовъздушна отбрана (ПВО) на НАТО или системите за командване и контрол. При определяне на преките вноски се използва формула за споделяне на разходите, основана на брутния национален доход на страните членки. Непреките вноски нямат пряко финансово изражение. Те представляват национални сили и способности, заделяни за нуждите на НАТО и определяни отново съгласно съгласуваната формула за споделяне на разходите.

Българската вноска е 0,3667% от общия бюджет на НАТО

Според официалния доклад за общото финансиране на НАТО за 2022 г. общият бюджет на Алианса е бил 2,2 млрд. евро. Пряката вноска на страната ни определена по съгласуваната формула е била 0,3667% от общия бюджет. Това прави общо 9,53 млн. евро.

За целите на сравнителния анализ пряката годишна вноска на България за 2022 г. преизчислена в щатски долари по средно претегления годишен курс евро-щатски долар (1:1,3) прави 12,4 млн. долара, което е повече от 80 пъти по-малко от посочените в публикацията „изчисления“. 

За настоящата 2023 г. общият бюджет на Алианса е 3,3 милиарда евро, а пряката вноска на България от 04.04.2023 след приемането и на Финландия за пълноправен член на НАТО е намалена до 0,3623%.

Може лесно да се пресметне, че без да се включва намалението от април пряката вноска на България по трите бюджета за настоящата година е 12,21 млн. евро. Приравнено към средно претегления годишен курс евро-щатски долар (1:1,10) е 13,4 млн. долара – отново далеч от изчислените в публикацията 1 млрд. долара.

Дори валутата е неточна

В публикацията не се посочва каква точно е валутата – щатски, канадски, австралийски, новозеландски или хонконгски долари. От контекста се подразбира, че става въпрос за щатски долари. Това е подвеждащо, защото референтната валута в НАТО е евро. Целта на тези манипулации е да се внуши „хегемонията“ на САЩ, като се омаловажи ролята на останалите съюзници в НАТО и се неглижира принципа на пълния консенсус при взимането на решения. Манипулативните изчисления не се основават на никакви източници, които да са посочени в текста. Не се уточнява и към коя година и при какъв курс са „изчислявани“ вноските. 

Елементарната логика сочи, че ако през 2022 г. директната вноска на страната ни е била 9,53 млн. евро и през настоящата 2023 г. е под 12, 21 млн. евро, то за предходните години тези вноски са били още по-ниски поради:

  • инфлационния индекс;

  • по-ниските общи бюджети на Алианса

  • и не на последно място по-ниския БНП на България, а от там и по-ниския коефициент за България.

Доказателство за тези заключения се съдържат и отговора на депутатски въпрос от министъра на отбраната на България през 2014 г. 

В допълнение може да се отбележи, че като новоприета страна в годината на присъединяването на България в НАТО (2004 г.) страната ни не е плащала вноска.

Пропуснати ползи за 18 милиарда долара?

Второто твърдение в текста за пропуснатите ползи за България в размер на 18 млрд щ.д. за последните 18 години от т.н. „американски бази“ у нас също е манипулативно. 

Както вече Factcheck.bg писа, в България няма американски бази, а българо-американски съвместни съоръжения. Същите съгласно Анекс А към Споразумението между Правителството на България и Правителството на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) от 28 юли 2006 г. са три: Учебен полигон „Ново село“, включително складовете съоръжения в Айтос и Военновъздушните бази “Безмер” и „Граф Игнатиево“.

В чл.VI в ССОО се посочва, че „Всички постройки, непреносими структури и конструкции, прикрепени към земята в договорените обекти и съоръжения, включително тези, които са преустроени или подобрени от силите на Съединените щати, остават собственост на България“. В този смисъл не може да се говори за пропуснати ползи. 

Откраднати пари за самолети

Третото твърдение за откраднатите пари за самолетите също е невярно. Инвестиционният разход за придобиване на „Нов боен самолет за Българската армия“ е минал цялата законова процедура и заплащането е извършено в изпълнение на решение на Народното събрание. В публикувания текст вероятно се говори за 2 млрд. Щатски долара. Всъщност за първият етап от проекта, а именно придобиването на 8 бр. многоцелеви самолета F-16 BLOCK 70 са платени 2 187,7 млрд лева, както е посочено в годишния финансов отчет на Министерството на отбраната за 2019 г.. Отнесено към курса лев – щатски долар (1:0,55) за периода, тази сума е равна на 1,2 млрд. щатски долара. Това е далеч от публикуваната цифра от 2 млрд. щатски долара.

Разходът за тези самолети е направен през 2019 г. А доставката на самолетите ще бъде осъществена със закъснение от две години поради пандемията от Ковид-19 и първите бройки ще бъдат доставени в България през 2025 г. Гаранциите за изпълнението на поръчката са държавни, които са с най-висока степен на гарантиране. Това категорично опровергава твърдението за неизпълнение на задълженията, а още по-малко за присвояване на парите.

Поради секретния характер на сделките с въоръжение и бойна техника преди 1989 г. и липсата на открита информация по темата, трудно беше установено, че периодът от поръчката до доставката на сега експлоатираните МиГ-29 в Българската армия е бил четири – пет години 1984/85-1989/90 г. Данни за цената на придобиване не може да бъде открита в открити официални източници. 

Проверено:

Не е вярно, че годишната вноска на България в НАТО е 1 милиарда долара. Както и че за 18 години членство в Алианса България е платила общо 18 милиарда долара. Не е вярно, че има четири американски бази в България, от които държавата ни има пропуснати ползи в размер на още 18 милиарда долара. Не е вярно, че са дадени 2 милиарда за самолети и тези пари са откраднати.

Автор: Емил Шипочки

Редактори: Мина Киркова и Ралица Ковачева

Публикацията е създадена в рамките на Втората национална академия по проверка на фактите по проект „Засилване общността на проверителите на факти“, изпълняван от Factcheck.bg с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.

Източници:

NATO, Topic: Funding NATO: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm#direct

NATO, Annual Report on NATO Common Funding 2022: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2023/8/pdf/2022_Annual_Report_on_NATO_Common_Fundin.pdf

Министерство на отбраната на Република България: https://www.mod.bg/bg/doc/minister/answers/20140721_Nikolai_Malinov.pdf

Медиапул, 12.02.2004, “8 млн долара ще внася годишно България в НАТО”: https://www.mediapool.bg/8-mln-dolara-shte-vnasya-godishno-bulgaria-v-nato-news103256.html

Министерство на отбраната на Република България, Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната: https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/bilateral/USA/AgreementBGUSA.pdf

Министерство на отбраната на Република България, Актуализиран проект на инвестиционен разход “Придобиване на нов боен самолет за Българската армия”: https://www.mod.bg/bg/doc/modernizacionni_proekti/20180725_Proect_VVS.doc

Министерство на отбраната на Република България, Годишен финансов отчет за 2019 г.: https://www.mod.bg/bg/doc/budj_planove_prognozi_otcheti/20200526_%25D0%25A0ezume_otchet_2019.pdf

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката