fbpx

Чакай да ти обясня: Опасна ли е за здравето 5G мрежата? (видео)

За технологията 5G се разпространяват какви ли не конспиративни теории. Най-общо – че са опасни за здравето. В действителност 5G технологията представлява просто ново поколение на познатата мобилна клетъчна мрежа. Тя надгражда 2G, 3G и 4G. И за старите антени имаше какви ли не безумни теории. 5G мрежата предоставя по-бърз обмен на данни и предвижда редица ползи за развитието на иновациите и модернизацията на ключови сфери.

Още за по темата за конспиративната теория за 5G мрежата – вижте във втория епизод на „Чакай да ти обясня”, видеопоредица на Factcheck.bg. Първият епизод за конспирацията „Кемтрейлс” – гледайте тук.

Водещи: Вилиана Рангелова и Божидар Николов;

Режисьори: Благой Момчилов и Мина Киркова;

Сценарист: Георги Марчев;

Оператор: Благой Момчилов;

Видеомонтажист: Георги Марчев;

Редактор на сценария: Ралица Ковачева;

Редактор на терен: Симона Костадинова;

Креативен продуцент: Мина Киркова;

Продуцент: Георги Марчев.

Източници

Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“ https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1318

European Commission, Shaping Europe’s digital future https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/5g-questions-and-answers#ecl-inpage-5g-in-the-eu

David Keith’s research group, Chemtrails Conspiracy Theory https://keith.seas.harvard.edu/chemtrails-conspiracy-theory

European Commission, 5G and the coronavirus: the one myth we’ve all heard of https://europeancommission.medium.com/5g-and-the-coronavirus-the-one-myth-weve-all-heard-of-10d33de26045

ICNIRP, RF EMF GUIDELINES 2020 https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html

European Commission, 5G and Electromagnetic fields https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/5g-and-electromagnetic-fields

Factcheck.bg, Новата 5G мрежа и човешкото здраве https://factcheck.bg/novata-5g-mrezha-i-choveshkoto-zdrave/

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката