fbpx
За нас

Политика на корекции

Ако смятате, че сме публикували грешна информация, искаме да знаем. Акуратността е в основата на нашата работа и всички въпроси, отправени към проверките, които публикуваме, се приемат с особено внимание. Онези, които намерим за състоятелни, ще проверим обстойно и ще се коригираме.

В случай на открита малка неточност, която не променя резултата от проверката, нужната корекция на вече публикувания текст ще бъде извършена и отбелязана с бележка под линия, в която описваме каква е корекцията и кога е нанесена.

В случай на сериозна неточност, която поставя под въпрос резултата от проверката, нова проверка ще бъде извършена от нашия екип. Новите доказателства ще бъдат проверени и сравнени с тези, които са използвани при първоначалната проверка. Екипът ще се постарае да установи причината за допуснатата грешка. В такива случаи, оригиналната проверка ще бъде премахната от сайта и ще бъде публикувана нова. Текстът ще включва подробно обяснение защо първоначалната проверка е била заменена с нова и какви са резултатите от нея.

Читателите ни могат да се свържат с нас по имейл (editors@factcheck.bg), където да ни уведомят за неточности, които са открили в нашите материали. Ние преглеждаме всички доказателства, които са ни предоставени и ще отговорим на читателя, уведомявайки го какви са следващите стъпки за нас, спрямо нашата оценка на предоставената ни информация.