fbpx

Factcheck.bg участва в създаването на най-голямата база данни за проверка на факти за европейските избори

Factcheck.bg ще участва в проект за създаване на цялостна база данни за проверка на фактите, насочена към изборите за Европейски парламент през 2024 г. Проектът се осъществява в сътрудничество с Европейската мрежа за стандарти при проверка на факти (EFCSN) и коалиция от над 40 организации за проверка на фактите в Европа. Инициативата е подкрепена от Google.

В рамките на проекта Elections24Check ще бъдат събирани и категоризирани проверки на политически факти, опровержения на дезинформация, факти по чувствителни теми с цел предотвратяване на дезинформацията по тях, както и анализи за тенденциите в наративите в Европа. Те ще бъдат изготвени от над 40 организации за проверка на факти от цяла Европа.

Проектът набляга върху проверки на твърдения, отнасящи се до европейските избори през 2024 г. Потребителите ще могат да търсят и филтрират статии на различни езици, свързани с конкретни държави и политически партии, както и по определени теми. Целта е да се увеличи сътрудничеството между страните, както и да може проектът да бъде използван като ресурс за европейските граждани преди вота през юни.

Организациите ще въвеждат своите данни при тенденциите в дезинформацията, която ще бъде обществено достъпна. Участващите организации ще публикуват и доклади, в които ще анализират данните.

„Elections24Check ще предложи система за ранно откриване на онлайн дезинформация за целия континент. Участващите организации за проверка на фактите обхващат не само ЕС, но и по-широката общност на съседните европейски държави. Това е важно, тъй като дезинформацията се разпространява широко през границите“, заяви Карлос Ернандес-Ечевария, председател на EFCSN.

Вицепрезидентът по правителствените въпроси и обществената политика за Европа в Google Анет Крьобер-Рил добави: „Горди сме, че подкрепяме работата на организациите за проверка на фактите в цяла Европа в ключов момент, тъй като предизборната дезинформация може да се разпространи през границите и да подкопае демократичните процеси. Тази инициатива, ръководена от EFCSN и нейните над 40 членуващи организации, ще подпомогне предоставянето на качествена информация на гласоподавателите и ще проправи пътя за предизборни коалиции в бъдеще“.

Участващите организации за проверка на факти поемат ангажименти за прозрачност, непартийност и журналистически професионализъм, които ще бъдат насочени към обслужване на обществения интерес, както е установено в Европейския кодекс на стандартите за независими организации за проверка на факти.

Достъп до базата данни на адрес: https://elections24.efcsn.com/.

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Новини за нас