fbpx

Европейският съюз не е обявил земеделието за “екоцид”

На фона на продължаващите фермерски протести в Европа, в социалните медии у нас се разпространяват неверни и манипулативни твърдения, които претендират, че представят реалните мотиви за недоволството на земеделците. Твърди се, че ЕС е обявил земеделието за „огромна заплаха за климата“, че „Световният икономически форум е приравнил земеделието с екоцид“, за да се стигне до извода, че „да отглеждаш храна е престъпление“.

“ЕС обяви земеделието като огромна заплаха за климата…”;

„Незаконно е да продавате семена от стари местни сортове, ако не са вписани в националната или европейската сортова листа“;

 „В момента новите геномни техники (новото ГМО) се дерегулират, а органичното земеделие е изключително драгоновски регулирано, както и сортоподдържането“; 

„Изследване, финансирано от ЕС, обяви домашните градини за 5 пъти по-вредни за климата от индустриалното земеделие“. (запазен е оригиналният правопис)

Дезинформацията се гради на конспиративния разказ, че ЕС иска да намали броя на фермерите като отнеме/конфискува земята им, за да да може да контролира храната-„който контролира храната, той контролира и хората“. Т.е истинската причина за земеделските протести е противопоставянето на унищожителните планове на ЕС. Към този мотив се прибавят „заплахите“ от прилагането на новите геномни техники-„новото ГМО“, регулацията на пазара за продажбата на семена от стари сортове и разбира се, измислените ограничения, които Зелената сделка налага на производителите. Като във всяка конспиративна теория аргументи и/или конкретни законодателни инициативи не са посочени.

Основни говорители по темата са семейство зеленчукопроизводители, които притежават ферма около София, а разпространението на спекулативните твърдения е през тяхната Фейсбук страница.

Постовете и видеата с тези твърдения се споделят от групи и отделни потребители във Фейсбук и  Тик Ток. Двойката участва в предаване на Ютюб канала „Истина БГ“, който Factcheck.bg и друг път е уличавала в разпространение на дезинформация, както и в Ютюб канала на „Списание 8“ със заглавие “Краят на хранителния суверенитет?”. Така спекулативно поднесената информация достига до десетки хиляди потребители. 

Неверните твърдения се доразвиват в потребителските коментари: „СЕГА СМЕ ПОД ОКУПАЦИЯ,ГРАБЕЖ,ГЕНОЦИД,ЕТНОЦИД,ЕКОЦИД!!!!!!“; „Кукловодите обявиха накъде върви новия световен ред – към обезчовечаване и прерязване на връзката на човека с природата !!!“; „Много рестрикции и репресии за обикновените хора и много власт и свобода за корпорациите.“ 

Дезинформацията „Екоцид“

Европейската обсерватория за цифрови медии отчита, че месец преди масовото разпространение на споменатите по-горе твърдения у нас -през февруари, дезинформацията за фермерските протести и селскостопанската политика на ЕС чувствително нараства. В месечния доклад се отбелязва, че използването на социалното напрежение в западните общества и подклаждането на настроения срещу съюза чрез неверни твърдения е добре позната стратегия на руската пропаганда

Често използван подход е и подмяната на значенията на понятията, както вече се случи с “геноцид”, “фашизъм” и др., а сега и с “екоцид”. Понятието все повече се превръща в етикет, обозначаващ дезинформационните наративи срещу зелените политики на ЕС.

Според дефиницията на Оксфордския речник екоцид е унищожаване на природната среда чрез умишлено или небрежно човешко действие. Терминът става особено популярен след срещата за климата в Дубай COP28 през 2023 г., където един от основните обсъждани проблеми е отражението на военните конфликти и бойните действия върху природата и климата.

Невярното твърдение, че форумът в Давос е обявил “земеделието за екоцид” очаквано предизвиква най-силни реакции в социалните мрежи.

 

Цитира се изказване на Джоджо Мехта, основател на движението Stop Ecocide, в един от панелите на Световния икономически форум в Давос (WEF), в което тя отстоява каузата на организацията- човешката дейност, която е във вреда на природата, да бъде криминализирана. Консервативни сайтове като The Epoch Times и Zero Hedge и коментатори като Питър Имулсен и Алекс Джоунс интерпретират изявлението на Мехта като позиция на форума-т.е на световния елит, с която се иска  „земеделието и риболовът за бъдат обявени за сериозно престъпление“.

Пред проверителите на факти от АФП  Джоджо Мехта обяснява: „ Ако някой наистина си е направил труда да слуша или дори да прекара две минути на нашия уебсайт, щеше да разбере, че в никакъв случай не казвам, че обикновените рибари и фермери ще бъдат криминализирани – точно обратното.Това е насочено към най-големите замърсители и тези, които причиняват наистина сериозни щети. Не става дума за наказване на малкия човек по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма.“

Престъпленията срещу околната среда са четвъртата по големина престъпна дейност в света, показва проучване на Евроджъст. В края на март ЕС разшири обхвата на директивата, с която се криминализират престъпления срещу околната среда. В документа са изброени над 20 дейности като трафик на дървен материал, незаконно рециклиране на замърсяващи компоненти на кораби, сериозни нарушения на законодателството за химикалите, които подлежат на наказателно преследване. В директивата не се използва понятието екоцид, а дейности от традиционния поминък като земеделие, риболов и др не са сред криминализираните.

Не е вярно, че ЕС иска да се заличат традиционните сортове

Видео постовете с невярна и подвеждаща информация за европейските правила за пазара на семена и заплахите за органичното земеделие започват да излизат седмица преди дебатите в Европейския парламент по новия Регламент за производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал  и след като Комисията по земеделие на Европейския парламент (AGRI) вече е гласувала за освобождаване на „старите сортове“ от общите правилата за търговия със семена. Видеата звучат като класически конспиративни теории, в които опитът за регулация и управление на сектора е определен като опит за контрол върху храната и хората. 

Преразглеждането на съществуващата законодателна рамка е по предложение на Европейската комисия, а подготовката и обществените обсъждания по него започват през 2021 г. Целта е да се обединят сега действащите 10 европейски директиви, част от които са приети през 60-те години на миналия век. Проектът на ЕК е обнародван през юли миналата година, а на 24 април Европейският парламент (ЕП) прие позиция за преразглеждане на законодателството на ЕС за търговия със семена и други видове растителен репродуктивен материал.

Според действащите правила не е разрешен обмен на семена в натура между земеделските стопани. Също така всички семена, които се предлагат на пазара, трябва да принадлежат към регистриран сорт. 

В проекта на ЕК е предвидено разширяване на обхвата на дерогациите. В резултат на  гласуваната от ЕП резолюция по новите предложения обаче се предвиждат още по-големи изключения и съответно облекчения за дребните фермери. Обменът на семена между земеделските стопани трябва да бъде освободен от нови бюрократични изисквания, решиха евродепутатите. Те предлагат да се позволи на фермерите да обменят помежду си ограничено количество от всякакъв вид растителен репродуктивен материал, като ЕК ще трябва да определи разрешеното количество за всеки вид. 

Противно на неверните твърдения се предлага да се улесни търговията с традиционни сортове. Достъпът, продажбата и трансферът на семена от стари местни сортове в малки количества трябва да бъдат освободени от правилата. Текстът също така удължава срока на регистрация на традиционните сортове до 30 години.

Резултатите от гласуването бяха критикувани от Euroseeds (европейското лоби в областта на семената), което се противопостави категорично на предложените изключения. Организацията, заедно с фермерските групи COPA и COGECA и търговските асоциации в областта на храните Europatat, Coceral и European Beet Growers, както и Maiz’Europe, предупреди, че изключенията ще доведат до „паралелен, неконтролиран пазар“.

IFOAM Organics Europe, европейската организация за биологични храни и земеделие, приветства решението. „Запазването на агро биоразнообразието и гарантирането, че растителните генетични ресурси не са концентрирани в ръцете само на няколко големи участници, са от съществено значение за устойчивостта и бъдещето на нашата хранителна система“ се казва в позицията на организацията.

Новият регламент не е окончателно приет. Работа по него ще бъде продължена от следващия състав на европейския парламент.

Новите геномни техники не са „новото ГМО“

Твърденията за новите геномни техники, изразени в постовете на „Близката ферма“, също не отразяват реалните предложения и дискусии в тази сфера. Дебатите по облекчаването на режима за прилагане на новите техники при някои растения и храни не са приключили и новата законодателна рамка е далеч от прилагане в държавите членки на ЕС.

В началото на февруари Европейският парламент одобри общ подход по досието на предложения от ЕК Регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, храните и фуражите от тях. Евродепутатите приеха предложението да има две различни категории и два набора от правила за растенията, получени чрез НГТ,  като етикетирането на продуктите от тях  ще остане задължително.

В категория 1, попадат растенията, които се срещат в природата или са получени чрез конвенционално размножаване с помощта на НГТ. Те ще бъдат освободени от изискванията на законодателството за ГМО. Членовете на ЕП искат да променят стойностите за размера и броя на модификациите, които са необходими( в предложението на ЕК са предвидени до 20), за да може растение, получено чрез НГТ, да се счита за еквивалентно на растенията, получени чрез конвенционални техники. За да се гарантира прозрачност ще се създаде публичен онлайн списък на всички растения от тази категория. 

За останалите растения-категория 2, ще продължават да се прилагат по-строги изисквания, предвидени в досегашното законодателство, като ще се ускори процедурата по оценка на риска. Т.нар принцип на предпазливостта ще продължи да се спазва.

Всички получени чрез НГТ растения ще останат забранени в биологичното производство, тъй като тяхната съвместимост изисква допълнително разглеждане. 

ЕП вече е готов да започне преговори с държавите членки на ЕС по окончателния закон, но това ще се случи след евроизборите през юни.

ЕС не е обявил домашните градини за вредни за климата

Основен мотив в разпространяваните публикации, че „европейският елит“ цели да унищожи традиционен поминък като градинарството, за да направи хората зависими от големите играчи и да ги контролира чрез храната. Твърдението е част от по-големия конспиративен разказ, че Зелената сделка и желанието да бъдат намалени въглеродните емисии са част от опитите да бъдат ограничени основни права на хората с цел пълен контрол над живота им.

Цитирано е невярното твърдение от сайта Обективно.бг от началото на февруари, че „изследване, финансирано от ЕС, обяви домашните градини за 5 пъти по-вредни за климата от индустриалното земеделие“.

Не за първи път инициативите за предотвратяването на глобалното затопляне са представени като начин за намеса в ежедневието на хората и ограничаване на правото им на избор дори за храните, които отглеждат.

Източници

 Доклад на Европейската обсерватория за цифрови медии https://edmo.eu/wp-content/uploads/2024/03/EDMO-33-Horizontal.pdf#page=4

 

Изказване на Джоджо Мехта в един от панелите на Световния икономически форум https://www.youtube.com/watch?v=L3kVxTftHFM

 

Проверка на фактите на АФП за твърденията срещу Мехта https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.34HC7GU

 

Проучване на Евроджъст за престъпленията срещу околната среда https://www.eurojust.europa.eu/publication/report-eurojusts-casework-environmental-crime

 

Регламент за производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:BG:HTML

Становище на Euroseeds по новия регламент https://euroseeds.eu/app/uploads/2024/04/24.0268.3-Joint-letter-on-Plant-Reproductive-Material.pdf

Позиция на IFOAM Organics Europe по новия регламент https://www.organicseurope.bio/news/ifoam-organics-europe-welcomes-agri-committee-vote-on-plant-reproductive-material/

Регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, храните и фуражите от тях  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52023PC0411

Законодателство за ГМО https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/gmo-legislation_en

Принцип на предпазливостта https://eur-lex.europa.eu/BG/legal-content/glossary/precautionary-principle.html

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Елена Фурнаджиева
Елена Фурнаджиева
Елена Фурнаджиева е журналист с над 25-годишен професионален опит. Завършила е Славянски филологии, със специалност Чешка филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалният й път започва в Дарик радио от самото му създаване. Работи като съдебен и политически репортер и е сред журналистите, отразявали протестите срещу кабинета Виденов през зимата на 1996-1997 година. През 2001 г. се присъединява към екипа на БТВ като продуцент, а след това е Отговорен редактор на “Новини и актуални предавания“. Елена става част от създателите на българския офис на BiT през 2015 г., където работи като Главен изпълнителен продуцент. В момента живее със семейството си във Флоренция, Италия. Владее английски, италиански, чешки, словашки и руски.

Още по темата

Категории

Още от рубриката