fbpx

Factcheck.bg стана част от Българската коалиция срещу дезинформацията

Платформата за проверка на фактите Factcheck.bg (инициатива на АЕЖ-България) стана част от Българската коалиция срещу дезинформацията, която бе учредена в началото на април тази година.

Коалицията събира над 60 партньори, сред които са представители на Европейската комисия, на българските власти, на медиите, проверители на факти, неправителствени организации. Всички те се обединяват около идеята,че колкото повече хора от различни заинтересовани страни следят за разпространението на невярна информация в публичното пространство, в българските медии и социални мрежи, толкова по-добре може да се противодейства на разпространението ѝ.

Работата на коалицията се основава на следните принципи:

  • Институциите, които са част от коалицията, се ангажират да предоставят своевременно точна информация при поискване от журналистите, проверяващи фактите – всяка според експертността и правомощията си.
  • Институциите имат възможност при съмнения, че се разпространява дезинформация, да подадат сигнал до проверителите на факти.
  • Factcheck.bg ще разглежда тези сигнали и ще преценява дали е необходимо да извърши проверка.
  • Проверката на фактите е безпристрастна и се прави в съответствие с  правилата на Factcheck.bg, като не се допуска никакво влияние от страна на институциите върху резултата от проверката.
  • Участието е напълно доброволно, като участниците в коалицията се ангажират единствено за по-добра комуникация с цел по-ефективно противопоставяне на дезинформацията.

Factcheck.bg, Асоциацията на европейските журналисти – България и медиите, участващи в коалицията, не поемат никакви ангажименти за консултация на своето съдържание с институциите и запазват правото си да бъдат критични, като се ръководят единствено от редакционната си политика, етичните и професионални стандарти.

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката