fbpx

Фактите за електромобилите

Страните в Европейския съюз (ЕС) се подготвят за голяма промяна – от 2035 г. всички новорегистрирани коли да са електрически. Това означава постепенно преминаване от автомобили с двигатели с вътрешно горене към електрически коли. Целта е намаляването на вредните емисии в следствие на изгарянето на бензин и дизел, което е сред причините за климатичните промени. Навлизането на електрическите автомобили обаче предизвиква редица въпроси за безопасността им, дали са достатъчно екологично чисти, замърсяват ли батериите им и много други. Затова Factcheck.bg провери достоверността на някои от най-разпространените твърдения по темата.

Не е вярно, че рискът от възпламеняване електромобилите е по-голям от колите на бензин и дизел

Проучване на американската частна компания с нестопанска цел за развитие на приложна наука и технологии Battelle Memorial Institute от 2017 г. прави сравнение и установява, че рискът от възпламеняване не е по-голям при електромобилите, в сравнение с традиционните двигатели с вътрешно горене. Разликата е в нужното време за започването на пожар. При колите на бензин възпламеняването започва веднага след като искра или пламък достигне до горивото, докато батериите на електромобилите по-бавно достигат до температура, която да ги запали.

А времето е важно при катастрофа – колкото повече време имат пътниците да напуснат колата при авария, толкова по-голяма вероятността е да оцелеят или да пострадат малко.

Друго погрешно схващане е, че литият в батерията на електромобил се възпламенява при контакт с вода или с кислорода във въздуха. Реакцията не отделя достатъчно топлинна енергия, за да се случи това. При други условия – наличие на външна висока температура, различна от реакцията, би могло да се стигне до възпламеняване. Това е и причината електромобил да може да се зарежда по време на валеж от дъжд – водата не е достатъчно условие за инцидент.

Освен това електромобилите са оборудвани с множество допълнителни функции за безопасност, които изключват електрическата система, когато открият сблъсък или късо съединение.

Подвеждащо е да се твърди, че токът за зареждане на електромобил е “мръсен”

Електрическите автомобили се зареждат от местната електрическа мрежа. Ако тя включва голям процент енергия, произведена от въглища, то съответно всички консуматори на ток се зареждат с “мръсен ток”. Подвеждащо е да се твърди, че електромобилите не са екологично по-чисти, защото се зареждат с ток, произведен от изкопаеми горива. 

Какъв е енергийният микс на съответната държава не е „вина“ на електромобилите. През 2022 г. 42.3% от електроенергията в България идва от въглища, 32.5% от атомни електроцентрали (АЕЦ), а останалите 25% идват от водни електроцентрали (ВЕЦ) – 7.3%, газ – 5.8%, и слънчева и вятърна енергия – 6.2%. В Дания обаче 60% от електроенергията идва от възобновяеми източници. През 2022 г. възобновяемите източници на енергия като слънце и вятър за пръв път са енергоизточник номер едно в ЕС.

Но дори зареждани в не толкова зелената българска електрическа мрежа, електромобилите отделят по-малко емисии от колите с двигатели с вътрешно горене. През 2022 г. електрическата мрежа на България произвежда 399.57 грама въглероден диоксид на изразходван kWh. Според информация от независимата онлайн база данни Electric Vehicle Database средният разход на електромобил за изминат километър е 0.2 kWh, като най-енергоемките стигат до над 0.3 kWh/km. Емисиите на изразходван литър дизелово гориво се равняват приблизително на 2,68 кг. CO2 за дизел, 2,31 кг. за бензин и 1,51 кг на литър LPG. Това означава, че при среден разход от 6 литра бензин на 100 км. в атмосферата попадат 13 кг. въглероден диоксид, докато при електромобил с разход 0.2 kWh/km – почти 8 кг.

ЕС води политика на постепенно спиране на въглищните централи и преминаване към по-чисти източници на енергия, а това неминуемо ще намали емисиите на електромобилите.

Да, батериите за електромобили се произвеждат от редки суровини, точно както и повечето електронни устройства

Вярно е, че добивът на суровините, използвани в производството на електромобили е енергийно интензивен процес и може да доведе до замърсяване на водата и почвата, но използваните в батериите редкоземни елементи са широкоразпространени в електрониката отдавна. Те са важна част от използваните от човечеството смартфони, лаптопи, часовници, а дори и от петролната индустрия. Батериите имат въздействие върху околната среда през жизнения си цикъл, но по време на експлоатацията си, електромобилите успяват да компенсират създадените при изработката си емисии.

Популярно твърдение е, че при добива на кобалт за тези батерии се използва детски труд. Истината е, че детският труд е сериозен проблем при добива на кобалт в някои части на света, но тези проблеми неоснователно се приписват само на електромобилите. Произведеният в мини с детски труд кобалт може да участва и в направата на самолетни турбини, магнити и някои видове боя. В последните години автомобилната индустрия предприема стъпки подобряване на прозрачността, а производители на автомобили като Tesla и BMW използват кобалт от региони без детски труд.

Друг проблем е рециклирането на електромобилните батерии. Те съдържат токсични химикали, които могат да замърсят почвата и водата, ако не се изхвърлят правилно. Рециклирането им е възможно, но процесът все още е в начален етап и възможностите за рециклирането им са ограничени. Засега основният начин за справяне с използваните батерии за електромобили е да се използват повторно в системи за съхранение на електричество или в превозни средства, които не изискват толкова голям заряд.

Източници

Electric Vehicle Outlook, BloombergNEF: https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/?fbclid=IwAR3nsTdN0jb6YM9mNAfhpI26z4OS75SBv0xXWxcpRGs8GzZuJ5n17–P20s

The Lifecycle Emissions of Electric Vehicles: https://about.bnef.com/blog/the-lifecycle-emissions-of-electric-vehicles/

Environmental Effects of Battery Electric and Internal Combustion Engine Vehicles: https://sgp.fas.org/crs/misc/R46420.pdf

Yes, Electric Cars Are Cleaner, Even When The Power Comes From Coal: https://www.forbes.com/sites/mikescott/2020/03/30/yes-electric-cars-are-cleaner-even-when-the-power-comes-from-coal/?sh=3653b5842320

Coal Powered Electric Cars? Still Cleaner: https://www.recurrentauto.com/research/coal-powered-electric-cars-still-cleaner

Are electric vehicles definitely better for the climate than gas-powered cars?: https://climate.mit.edu/ask-mit/are-electric-vehicles-definitely-better-climate-gas-powered-cars

Cleaner Cars from Cradle to Grave: https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/11/Cleaner-Cars-from-Cradle-to-Grave-full-report.pdf

Lithium-ion Battery Safety Issues for Electric and Plug-in Hybrid Vehicles: https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/12848-lithiumionsafetyhybrids_101217-v3-tag.pdf

Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle: https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle?fbclid=IwAR3uIrz4SFlvNLfoJZJ5kaXlXr6JffZb12vGgvbh_7O5rH0YCvyKzaqsb4k

Как се развиват емисиите на парникови газове в ЕС?: https://nsi.bg/energy_2021/bloc-4a.html?lang=bg

Greenhouse gas emissions by source sector (source: EEA): https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_GGE__custom_6181705/default/table?lang=en

Yearly electricity data: https://ember-climate.org/data-catalogue/yearly-electricity-data/

Are Child Miners Exploited to Manufacture Electric Car Batteries?: https://www.snopes.com/fact-check/child-miners-electric-cars-work/?fbclid=IwAR3eafR4YkRVk_wNz7aVwnLvlRU1SHGAoyUngBQ0BxnYykxZNYLj7kASo1E

The Environmental Impact of Battery Production for Electric Vehicles: https://earth.org/environmental-impact-of-battery-production/

First Responders Information, TESLA: https://www.tesla.com/en_EU/firstresponders?redirect=no

Annual and monthly statistics: https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/annual-and-monthly-statistics

Cobalt: https://www.rsc.org/periodic-table/element/27/cobalt

CHILD LABOUR IN MINING AND GLOBAL SUPPLY CHAINS: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–asia/–ro-bangkok/–ilo-manila/documents/publication/wcms_720743.pdf

Lithium-Ion Vehicle Battery Production: https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3faf9/1591706083170/C444.pdf

Assessment of lithium criticality in the global energy transition and addressing policy gaps in transportation: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18402-y.pdf

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Ваня Гривова
Ваня Гривова
Ваня Гривова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Дипломира се с отличие през 2022 г. Стажувала е като редактор онлайн медии. Вълнува се от теми, които засягат екология, зелено земеделие, европейска политика, както и културата и евроинтеграцията на Балканите.

Още по темата

Категории

Още от рубриката