fbpx

Какви ценности се изповядват в Европейския съюз?

Какви ценности се изповядват в Европейския съюз?

Въпросът е зададен от лидера на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов в профила му във Фейсбук. Костадинов е публикувал снимка от страница в учебник по „Човекът и обществото” за 4 клас, на която се вижда въпрос след урока: „Към какви ценности се стремят страните в Европейския съюз?“.

Коментарът на Костадинов гласи:

„Учебната година започна преди около месец, а децата вече учат за Европейския съюз и неговите ценности. Многократно съм заявявал позицията на Възраждане по темата. Днес обаче искам да ви попитам следното: Кoй позволи на 15 септември 2021 г. да излязат учебници с подобно съдържание? Кой допусна масовата пропаганда за ценности като ЛГБТ  и т.н ? Апропо, какви ценности се изповядват в Европейския съюз?“

В отговор на поставения въпрос се обърнахме към първоизточника – Договорът за Европейския съюз, където в чл. 2 е записано: Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“.

Ценностите на Съюза са залегнали и в Хартата за основните права на ЕС:

„Като съзнава своето духовно и морално наследство, Съюзът се основава на неделимите и универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие.“

Както е видно, „ценности като ЛГБТ“ не фигурират сред ценностите на ЕС. Не е ясно как Костадинов не само вижда в посочения текст тези „ценности“, но и тяхната „масова пропаганда“. С присъединяването си към ЕС през 2007 г. България става страна по учредителните договори на Съюза, приема техните разпоредби и се ангажира с общите за държавите членки ценности.

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Ралица Ковачева
Ралица Ковачева
Ралица Ковачева е доктор по журналистика и преподавател по международна журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Има три публикувани книги и множество научни статии. Изследователските ѝ интереси са насочени към Европейския съюз, международната политика и дезинформацията. Ралица Ковачева има дългогодишен журналистически опит. Работила е като журналистка в БНТ, радио „ФМ Плюс“, публикувала е в различни онлайн медии и е сред създателите на телевизиите RE:TV и BiT.

Още по темата

Категории

Още от рубриката