fbpx

Кога затварят въглищните централи в Европейския съюз по държави

Протестите на работещите във въглищната индустрия доведоха до разпалени дискусии в публичното пространство по отношение на политиките на Европейския съюз (EС) и неговите държави членки в областта на климата и енергетиката. Появиха се и внушения, че България е несправедливо притискана от Брюксел да закрие въглищните си мощности, докато в същото време други държави членки продължават да използват и развиват своите.

Инфографиката е обновена на 19 октомври 2023 г.

Проверката ни показа, че шест от държавите членки никога не са използвали въглища в енергетиката си – това са Естония, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург и Малта. Четири други страни – Белгия, Австрия, Швеция и Португалия – са имали въглищни мощности, но вече са ги закрили. За останалите 17 държави това тепърва предстои, като при някои ще се случи съвсем скоро. България е една от страните, които предвиждат най-дълъг живот за въглищната си енергетика. Factcheck.bg събра фактите за ангажиментите, които всяка една страна от ЕС е поела във връзка с отказа от използване на въглища.

Белгия – 2016

Белгия е първата държава в ЕС, която спира да произвежда електроенергия от въглища. През март 2016 г. спира да работи последната въглищна електроцентрала. Закриването на ТЕЦ „Лангерло“ е по решение на компанията собственик Е.On, която успява да продаде съоръжението, но по-късно електроцентралата фалира.

Австрия – 2020

През пролетта на 2020 г. белгийската енергийна компания Verbund изключва последната действаща въглищна мощност в страната – един от когенерационните блокове в ТЕЦ „Мелах“. В електроцентралата продължават да работят изградените още преди това два блока на газ, а освен това компанията разработва съоръжение за съхранение на енергия на същия терен. Поради зависимостта на Австрия от руски газ, през 2022 г. правителството предлага ТЕЦ „Мелах“ да бъде подготвена временно да работи отново на въглища в случай на криза в доставките. Предложението обаче не успява да събере необходимото мнозинство в парламента.

Швеция – 2020

Последният когенерационен блок на въглища в Швеция затваря през април 2020 г. Съоръжението, което е наполовина общинско, продължава да е част от отоплителната система на Стокхолм, но работи с отпадъчна биомаса от дървопреработвателната индустрия. От 2019 г. към него функционира експериментална инсталация за улавяне и съхранение на въглероден диоксид, като целта на компанията е до 2026 г. да изгради инсталация, която да улавя по 800 000 тона въглероден диоксид годишно от горивните си процеси.

Португалия – 2021

Португалия е четвъртата държава в ЕС, която приключва с използването на въглища в енергийната си система. През 2017 г. страната се ангажира да закрие въглищните си мощности до 2030 г., но енергийната компания EDP изтегля датата за затварянето първо до 2023, а след това до 2021 г. Според компанията причината за това решение е нарастващата цена на въглеродните емисии.

Франция – 2024

Последните две електроцентрали на въглища във Франция ще затворят в края на 2024 г. Затварянето на ТЕЦ-овете „Емил Юше“ и „Кордеме“ беше насрочено за 2023 г., но през август правителството реши да удължи живота им с една година, за да се презастрахова срещу евентуален недостиг на енергия, въпреки че според енергийното министерство вероятността за това е по-ниска в сравнение с миналата зима.

Унгария – 2025

През 2021 г. правителството на Виктор Орбан се ангажира да закрие последната въглищна електроцентрала в Унгария до 2025 г. ТЕЦ „Матра“ е на повече от 50 години, произвежда 11% от електроенергията в страната, но е отговорна за почти половината въглеродни емисии от енергетиката, а загубите от експлоатацията й възлизат на над 100 милиона евро годишно за унгарските данъкоплатци. Въпреки това в края на миналата година Унгария даде заявки, че иска да удължи живота ѝ до 2029 г. в нарушение на ангажиментите, които е поела към ЕС. Официално обявеният срок за изход от въглищната енергетика продъжава да е 2025 г.

Италия – 2025

В Интегрирания национален план за енергетиката и климата Италия е заложила спиране на въглищните си мощности до 2025 г. Страната има шест функциониращи топлоелектрически централи, но през 2022 г. те са произвели едва 7.5% от електроенергията консумирана в страната. През юни министърът на околната среда обяви, че закриването им може да се случи още през 2024 г., ако цените на газа се задържат на относително стабилни нива.

Ирландия – 2025

Ирландия е поела ангажимент да закрие единствената си електроцентрала на въглища до 2025 г. През есента на 2022 г. обаче тя поиска от ЕС да ѝ разреши удължаване на този срок във връзка с несигурността на енергийните доставки миналата зима. През пролетта на тази година компанията собственик на централата предложи все пак да се откаже от въглищата, но съоръжението да продължи да работи до 2029 г. на петрол, който отделя малко по-малко въглеродни емисии. Същевременно е в ход голям проект за изграждане на вятърен парк и системи за зелен водород на терена на централата.

Дания – 2028

Последната от действащите въглищни електроцентрали в Дания трябва да затвори най-късно през 2028 г. Заради несигурността по отношение на енергийните доставки през 2022 г. правителството нареди на компанията Йорстед да върне в енергийната система един от блоковете в централа, която беше в състояние на резерв, както и да удължи живота на един от блоковете в друга ТЕЦ, която трябваше да затвори през март 2023 г. Тези мощности ще бъдат закрити през юни 2024. Страната си е поставила за цел да намали въглеродните си емисии със 70% до 2030 г. и предвижда да въведе собствен въглероден данък от 2025 г.

Гърция – 2028

В Националния си план за енергетиката и климата, актуализиран през 2019 г., Гърция се ангажира да закрие мощностите си на лигнитни въглища до 2028 г. В документа се казва също, че действащите към 2019 г. ТЕЦ-ове ще бъдат закрити до 2023 г. Удълженият срок на затваряне през 2028 г. е предвиден само за новата електроцентрала ТЕЦ „Птолемаида“ 5, която по време на финализирането на плана още е в строеж. Централата започна работа в началото на тази година и ще спре да гори въглища най-късно през 2028 г.

Финландия – 2029

Още през 2019 г. Финландия е приела закон, който забранява използването на въглища за производство на електрическа или топлинна енергия след 1 май 2029 г. През 2021 г. едва 4.5% от електроенергията и 11% от топлинната енергия в страната са произведени във въглищни централи.

Нидерландия – 2029

През 2019 г. парламентът на Нидерландия приема закон, с който използването на въглища за производство на електроенергия ще бъде забранено от 1 януари 2030 г. Този срок обаче се отнася само за две централи, построени след 2000 г. Третата действаща ТЕЦ в страната е по-стара и за нея се предвижда затваряне най-късно до 2025 г.

Испания – 2030

Испания се е ангажирала да закрие всички въглищни мощности до 2030 г. През юни тази година обаче правителството предложи промени в интегрирания си план за енергетиката и климата. В новата му версия, по която тече обществено обсъждане, се казва че предвид прогнозните цени на въглеродните емисии, въглищните централи в страната вероятно ще затворят най-късно до 2025 г. Правителството работи със собствениците и синдикатите за осигуряване на справедлив преход. Седем от общо 15 въглищни централи в Испания вече затвориха през 2020 г. без намеса на държавата.

Словакия – 2030

Последните две въглищни мини в Словакия ще затворят в края на тази година, когато държавата спира да ги субсидира. Електроцентралата на въглища, която се захранва от тях, ще премине към използване на биомаса и слънчеви панели след края на 2023 г. Страната има план за декарбонизация на енергетиката до 2030 г., като финансовото ѝ министерство изчислява, че по-ранният отказ от въглищата би довел до финансови ползи. Словакия обаче не е обявила ясна дата за закриване на последната си централа за производство на електроенергия от въглища, която е част от завод за стомана в Кошице.

Румъния – 2032

Румъния се е ангажирала със закон да закрие въглищните си мощности до 2032 г. Страната очаква да получи над 2 милиарда евро от Фонда за справедлив преход за подпомагане на енергийния ѝ преход. На среща в Ню Йорк за климата през септември президентът Клаус Йоханис заяви, че въглищните мощности ще бъдат закрити до 2030 г., а мините ще бъдат рекултивирани и озеленени до 2032 г.

Словения – 2033

През януари миналата година правителството на Словения прие Национална стратегия за отказа от въглища и преструктуриране на въглищните региони. Според документа страната ще спре да произвежда електроенергия от въглища най-късно през 2033 г.

Чехия – 2033

В началото на 2022 г. година чешкото правителство обяви като част от програмата си закриването на въглищните мощности до 2033 г., въпреки че до миналата година страната е покривала почти половината от енергийните си нужди от въглища.

Хърватия – 2033

По време на конференцията на ООН по въпросите на климата в Глазгоу през 2021 г. хърватският министър-председател обяви, че страната му ще спре да използва въглища в енергетиката си най-късно през 2033 г., но ще се стреми това да стане и по-рано. Страната има само една все още работеща ТЕЦ.

Германия – 2038

На национално ниво Германия се е ангажирала със закон да закрие всички свои въглищни електроцентрали най-късно до 2038 г. В страната се дискутира този срок да бъде изтеглен по-рано – до 2030 г. Такова решение вече е прието в провинция Северен Рейн-Вестфалия, в която има най-много електроцентрали на въглища. Една от компаниите, която притежава ТЕЦ-ове в Германия – RWE, е поела ангажимент да спре да използва въглища в съоръженията си до 2030 г., както и да закрие въглищните си мини, чиято рекултивация вече е в ход.

Германското правителство временно възобнови работата на отделни блокове на въглища миналата зима и отложи закриването на други, за да подсигури енергийните доставки на фона на спирането на руския газ. Тази година правителството нареди общо пет блока в три електроцентрали на въглища отново да бъдат временно включени до края на март 2024 г., въпреки че вероятността от недостиг на ток се оценява като по-ниска. Временното рестартиране на мощностите не променя крайните срокове, които страната си е поставила за отказ от използването на въглища в енергетиката.

България – 2038

Националният план за възстановяване и устойчивост на България предвижда въглищните централи да спрат да работят най-късно до 2038 г. Очаква се обаче повечето от тях да спрат да работят още преди определения от държавата краен срок, поради неконкурентоспособност на пазара на електроенергия.

Полша – 2049

Преди три години полското правителство подписа споразумение със синдикатите, по силата на което въглищните мини в страната могат да работят до 2049 г. Тъй като са на загуба, поне през първите години на действие на договора мините ще бъдат субсидирани от държавата със суми от над 200 милиона евро годишно. Полша е най-зависимата от въглищната енергия държава членка на ЕС. Въпреки че добивът на въглища е намалял с над 60% за последните 30 години, страната продължава да разчита на тях за около 70% от енергията си.

Източници

Beyond Fossil Fuels: https://beyondfossilfuels.org/

In 2017, no coal-fired power plants operated in Belgium: https://www.rtbf.be/article/en-2017-aucune-centrale-au-charbon-n-a-fonctionne-en-belgique-9822919

La centrale biomasse de Langerlo en faillite: https://www.lecho.be/entreprises/energie/la-centrale-biomasse-de-langerlo-en-faillite/9885416.html

Austria’s last coal-fired power station closes as the country pushes renewables: https://www.cnbc.com/2020/04/20/austrias-last-coal-fired-power-station-has-closed-down.html

Mellach Combined Cycle Gas Turbine Plant: https://www.verbund.com/en-at/about-verbund/power-plants/our-power-plants/mellach-combined-cycle

Mellach power plant location enhanced with innovative system solutions: https://www.verbund.com/en-at/about-verbund/news-press/press-releases/2018/09/06/mellach-batteriestandort

Kohlekraftwerk Mellach: Viele offene Fragen, Kritik der Opposition: https://www.derstandard.at/story/2000136710649/kohlekraftwerk-mellach-viele-offene-fragen-kritik-der-opposition

Austrian opposition keeps coal plants shut for now: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/austrian-opposition-keeps-coal-plants-shut-for-now/

Stockholms Exergi, Värtaverket: https://www.stockholmexergi.se/om-stockholm-exergi/vara-anlaggningar/vartaverket/

Stockholm – här suger vi bort koldioxid ur atmosfären: https://www.stockholmexergi.se/stockholmsuger/

EDP anticipates closure of coal plants in Portugal and Spain: https://www.edp.com/en/news/2020/07/13/edp-anticipates-closure-coal-plants-portugal-and-spain

Pour eviter un black-out hivernal, le gouvernment autorise les centrales a charbon a fonctionner plus longemps: https://www.liberation.fr/environnement/pollution/pour-eviter-un-black-out-hivernal-le-gouvernement-autorise-les-centrales-a-charbon-a-fonctionner-plus-longtemps-20230824_VZRL4VYUNFDW7O7FQZU4QJK3JI/

International Energy Agency, Hungary 2022, Executive Summary: https://www.iea.org/reports/hungary-2022/executive-summary

Hungary’s second-largest power plant halts operations amid the energy crisis: https://dailynewshungary.com/hungarys-second-largest-power-plant-halts-operations-amid-the-energy-crisis/

Hungary risks billions in EU funds if it goes ahead with investments in coal: https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/hungary-risks-billions-in-eu-funds-if-it-goes-ahead-with-investments-in-coal/

Integrated National Energy and Climate Plan, Italy: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-02/it_final_necp_main_en_0.pdf

Italy could abandon coal by 2024, environment minister says: https://www.reuters.com/world/europe/italy-could-abandon-coal-by-2024-environment-minister-says-2023-06-05/

State in talks with EU on keeping coal and oil generators open past closing date: https://www.irishtimes.com/business/2022/09/07/government-in-talks-with-eu-on-coal-and-oil-generators/

ESB switch from coal to oil at Moneypoint power plant could drive up emissions, environmental group warns: https://www.irishtimes.com/environment/climate-crisis/2023/06/07/esb-switch-from-coal-to-oil-at-moneypoint-power-plant-will-drive-up-emissions-environmental-group-warns/

Use of Moneypoint as ‘generator of last resort’ will put pressure on ESB’s net-zero goal: https://www.irishtimes.com/business/economy/2023/09/28/use-of-moneypoint-as-generator-of-last-resort-will-put-pressure-on-esbs-net-zero-goal/

Green Atlantic at Moneypoint: https://esb.ie/what-we-do/generation-and-trading/green-atlantic-at-moneypoint

Danish authorities order Ørsted’s oil- and coal-fired power stations into operation: https://orsted.com/en/media/newsroom/news/2022/10/20221001568911

Regeringen vil udskyde lukning af tre kraftværker: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/okt/regeringen-vil-udskyde-lukning-af-tre-kraftvaerker-

Denmark agrees corporate carbon tax: https://www.reuters.com/markets/commodities/denmark-agrees-corporate-carbon-tax-government-2022-06-24/

National Energy and Climate Plan, Greece: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2020-03/el_final_necp_main_en_0.pdf

Закон за забрана на извличането на енергия от въглища (версии на фински и шведски): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190416

Finland’s coal consumption jumps by a fifth in 2021: https://yle.fi/a/3-12297168

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042905/2022-01-01

Borrador de actualización del Plan nacional integrado de energía y clima: https://energia.gob.es/_layouts/15/HttpHandlerParticipacionPublicaAnexos.ashx?k=64347

Spain to close half its coal-fired power stations: https://english.elpais.com/economy_and_business/2020-06-29/spain-to-close-half-its-coal-fired-power-stations.html

Last Slovak coal mines to close in 2023: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/last-slovak-coal-mines-to-close-in-2023/

Decarbonization of the Slovak economy by 2030: https://www.mfsr.sk/files/archiv/35/Decarbonization-of-the-Slovak-economy-by-2030_study-062022.pdf

Coal exit: Slovakia: https://beyondfossilfuels.org/europes-coal-exit/#:~:text=SLOVAKIA:%20COAL%20PHASE%20OUT%202030&text=In%20a%20joint%20statement%20in,the%20Powering%20Past%20Coal%20Alliance.

Romania commits to phase out coal by 2032: https://www.eceee.org/all-news/news/romania-commits-to-phase-out-coal-by-2032/

Реч на Клаус Йоханис на срещата на високо равнище „Климатична амбиция“ в Ню Йорк (на румънски): https://www.presidency.ro/ro/media/clima-si-sustenabilitate/interventia-presedintelui-romaniei-klaus-iohannis-sustinuta-in-cadrul-summitului-privind-ambitiile-climatice

Съобщение на сайта на Словенския енергиен холдинг: https://www.hse.si/en/government-of-the-republic-of-slovenia-at-todays-session-confirms-2033-as-the-year-for-coal-phase-out/

Czech Republic to end coal use by 2033, boost nuclear power: https://apnews.com/article/business-environment-and-nature-environment-andrej-babis-czech-republic-ccfa84c6eb598343268df921371b18ad

Programové prohlášení vlády České republiky: https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-Petra-Fialy.pdf

Germany: Law on Phasing-Out Coal-Powered Energy by 2038 Enters into Force: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2020-08-31/germany-law-on-phasing-out-coal-powered-energy-by-2038-enters-into-force/?fbclid=IwAR2ojvsLtaAcKMO4YSQ5XoXslli2w5S6eiMA9OPSQphyx2RoYdbGQmjGH6I

Germany’s cabinet approves accelerated coal exit by 2030 in western state: https://www.reuters.com/business/energy/germanys-cabinet-approves-accelerated-coal-exit-by-2030-western-state-2022-11-02/

RWE brings coal exit forward to 2030: https://www.rwe.com/en/press/rwe-power/2023-01-11-five-villages-and-three-farmsteads-to-remain-former-settlement-of-luetzerath-to-be-demolished/

Germany restarts coal-fired generation to support winter power supply: https://www.powermag.com/germany-restarts-coal-fired-generation-to-support-winter-power-supply/

Национален план за възстановяване и устойчивост: https://www.nextgeneration.bg/upload/67/BG+FinalRRP+2022-04-06-08-30+(-TCA-).pdf

Миньорите постигнаха споразумение с правителството, ето го планът за закриване на мините (публикация на полски): https://energia.rp.pl/wegiel/art17027801-gornicy-dogadali-sie-z-rzadem-oto-plan-likwidacji-kopaln

Just transition in Poland: A review of public policies to assist Polish coal communities in transition: https://www.rff.org/publications/reports/just-transition-in-poland-a-review-of-public-policies-to-assist-polish-coal-communities-in-transition/

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския медиен и информационен фонд, който се управлява от Calouste Gulbenkian Foundation. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg и не отразява непременно възгледите на ЕМИФ и партньорите на фонда Calouste Gulbenkian Foundation и Европейския университетски институт.

This publication was created with the financial support of the European Media and Information Fund, managed by Calouste Gulbenkian Foundation. The sole responsibility for the content lies entirely with Factcheck.bg and it may not necessarily reflect the positions of EMIF and the Fund Partners, Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.

Василена Доткова
Василена Доткова
Василена Доткова е завършила английска филология в Софийския университет. Работила е в печатни и онлайн медии. Като редактор във вестник „Дневник“ и сайта dnevnik.bg е част от екип, отразяващ теми, свързани с околната среда и зеления преход. Интересите ѝ включват също разнообразни области като литература и социолингвистика, обществени науки и международни отношения. Преводач е от английски на художествени и философски текстове. Живяла е във Великобритания и Скандинавия и ползва също норвежки, шведски и датски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката