fbpx

Митове и факти за канабиса

Във Фейсбук се разпространява публикация, в която са изброени 15 полезни свойства и приложения на канабиса. Според текста канабисът/конопът (понятията са употребени като синоними) може да бъде използван като заместващ, по-евтин и по-чист продукт в индустрията и селското стопанство. Постът се споделя от хиляди потребители, затова Factcheck.bg провери верни ли са тези твърдения. Ето какво показа проверката:

  • Твърденията, че канабисът и конопът са икономически по-изгодни като суровина за производство и са по-щадящи за околната среда и климата, са твърде общи и поради това – трудно проверими.
  • Някои от твърденията са частично верни, но водят към некоректни и подвеждащи обобщения. 

„Канабис”, „коноп” и „марихуана“ не са синоними

В публикацията „канабис” и „коноп” се използват като взаимозаменяеми думи, което не е правилно. Двете понятия имат различно значение.

Канабис е род растения от семейство Конопови (Cannabaceae). В рода има три вида – Cannabis sativa, Cannabis indica и Cannabis ruderalis.

Коноп (също „индустриален коноп” и „технически коноп”) се наричат сортовете канабис, отглеждани специално  за индустриални цели. Конопът няма психоактивни свойства.

„Марихуана” се наричат сортовете канабис, които се култивират и отглеждат специално заради своите психоактивни свойства. В някои държави се отглеждат и с медицински цели.

Най-общо казано, става дума за един растителен род – канабис, от чиито видове са култивирани различни сортове с различни свойства:

Researchgate.net
Researchgate.net

Различните сортове имат различни свойства

Разликите в свойствата на отделните сортове канабис се определят от съдържанието на химичното съединение THC (тетрахидроканабинол).

Растенията от семейство Конопови съдържат уникална група съединения, наречени канабиноиди, едно от които е THC. Tова съединение се съдържа във всички конопени растения, само че в различно количество. Когато количеството е достатъчно голямо, THC е източник на психоактивните свойства в канабиса, отглеждан за марихуана.

В индустриалния коноп съдържанието на THC е съвсем малко. В различните държави има различни законови регулации за максималното количество THC, което е позволено в легално отглеждания индустриален коноп. За САЩ например то е 0,3 тегловни процента, а за България – 0,2.

В канабиса, култивиран за производство на марихуана и хашиш, има по-високо съдържание на THC, което определя психоактивните свойства на тези продукти. (Интересно е, че характерната миризма на канабиса, използван за марихуана, не се дължи на някой от канабиноидите, а на терпените, от които канабисът има в големи количества и които не са психоактивни.)

Най-важният канабидоид, който няма психоактивни свойства и интоксикиращ ефект, е CBD (канабидиол). Неговата концентрация е висока в сортовете коноп, които се използват за производство на лико и на конопено масло. Произвеждат се също така и хранителни добавки и козметични продукти със CBD.

По-полезен от дърветата, по-евтин и по-екологичен?

Твърденията, че канабисът превъзхожда други култури по екологични и икономически причини са твърде общи и следователно, трудно проверими.

Една от повтарящите се тези в публикацията е, че канабисът превъзхожда по свойства дърветата, защото произвежда повече кислород, расте по-бързо, има нужда от „много малко вода„. Този вид сравнения не са коректни, защото се прави съпоставка между един род растения – канабис – и общи понятия като „гора” и „дървета”. Също така, словосъчетания като „много малко вода” не са нещо, което може да се провери или да се използва като основа за съпоставка, тъй като нямат количествено измерение.

Твърди се също така, че от коноп може да се произвежда повече хартия – „от един хектар канабис можете да получите същото количество хартия, колкото от 4 хектара гора.” „Хартия” също е общо понятие – за конопената пулпа се знае, че е по-подходяща за направа на няколко конкретни вида специализирана хартия, а не за хартия като цяло. Освен това, цената на пулпата от коноп е по-висока от тази на дървесната пулпа поради две причини. Първо, защото конопът се бере веднъж до два пъти годишно и за да се поддържа производство на хартия през цялата година, е необходимо специално съхранение. Второ, защото по-голямата част от съществуващата инфраструктура е пригодена за обработка на дървесна пулпа и използването на който и да било друг суров материал оскъпява процеса.

В публикацията конопът е сравнен и с лена, като е посочено, че „конопеният текстил превъзхожда дори ленените изделия по свойствата си”, без обаче да се уточни за какви точно свойства става дума. Има и сравнение със соята – „производството на канабис е много по-евтино от соята.” Това твърдение не може да бъде проверено, защото цената на отглеждането на дадена култура – била тя канабис или соя – зависи от твърде много променливи: географски и климатични условия, икономически фактори в съответната държава и т.н.

Твърди се също така, че конопените изделия са по-екологични: „конопените сапуни и конопената козметика не замърсяват водата, затова са напълно екологично чисти.” Само че козметичните продукти с коноп няма как да съдържат само коноп. Те имат и други съставки, за които няма как на общо основание да се твърди, че са „екологично чисти”.

По отношение на конопа като източник на фуражи се твърди, че „животните, които се хранят с канабис, нямат нужда от хормонални добавки.” Не могат да бъдат намерени проучвания, на базата на които би могло да бъде доказано такова твърдение. Самото понятие „нужда от хормонални добавки” е твърде общо, а и не е уточнено за кои животни става дума.

Източник: https://alpacannabis.com/

Положителните свойства на канабиса са силно преувеличени

Друга група твърдения, свързани с някои положителни свойства на канабиса, са отчасти верни, но стигат до некоректни обобщения и преувеличения.

Според публикацията конопените растения са капан за радиацията.Самият термин радиация” е твърде общ и не предполага задължително вредно лъчение. В същото време, действително има проучвания за способността на канабиса да поема определен вид вредни елементи от почвата. Едно такова проучване от 2011 г. изследва ефективността на Cannabis sativa да абсорбира елементите цезий и стронций от почвата. Изводът от него е, че има абсорбция на стронций, но не и на цезий, т.е. има известни данни за способността на канабиса да поглъща радиоактивни елементи. 

Друго частично вярно твърдение е, че  „протеиновата стойност на семената на канабиса е много висока, а две мастни киселини, съдържащи се в него, не се срещат никъде другаде в природата.” Вярно е, че конопеното семе има високо съдържание на протеин, както и на полезни мастни киселини (съответно 25 и 35%). Конопеният протеин е важен и полезен растителен протеин, който може да се използва при вегетарианско хранене. 

По отношение на мастните киселини обаче – не е упоменато кои са точно тези, които „не се срещат никъде другаде в природата”, освен в канабиса. Няма данни той да съдържа уникални мастни киселини. Знае се, че конопеното масло съдържа голямо количество от полезните омега-3 мастни киселини, както и гама-линоленова киселина, която се смята за дефицитна в традиционната западноевропейска диета. За нито една от тях обаче не може да се каже, че се намира само в канабиса.

Твърденията за възможните употреби на канабисаза топлоизолация на сгради”, защото е „издръжлив, евтин и гъвкав” също са частично верни. Вярно е, че конопът може да се използва за топлоизолация, но липсва достатъчно научна информация, за да може да се оценят издръжливостта, цената и гъвкавостта. Изследване, направено на базата на топлоизолацията на сгради в Мароко, посочва, че „употребата на конопа в строителството е ограничена”. Дадена е положителна оценка на използването на конопа за топлоизолация, но с уточнението, че става дума за проучване на терен със средиземноморски климат, тоест не може да се твърди, че резултатите биха били същите за всяко географско място. 

Отчасти е вярно и твърдението, чеканабисът у нас е забранен. Но техническият канабис не съдържа наркотик и може да се отглежда свободно”. Според Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите отглеждането на технически коноп в България не е забранено, но не може да се случва „свободно”, а подлежи на регулация. 

Проверено:

Твърденията, че канабисът и конопът са икономически по-изгодни като суровина за производство и са по-щадящи за околната среда и климата, са твърде общи и поради това – трудно проверими. Отчасти верни са твърденията, свързани с полезни свойства и приложения на някои от сортовете канабис, но не може да се обобщава, че тези свойства са уникални и превъзхождат всички останали. В публикацията става дума преди всичко за технически или индустриален коноп, който може да се използва в различни сфери на живота и производството. 

Автор: Славена Захариева

Източници

Класификация на канабиса: https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxon/taxonomydetail?id=8862

Коноп: Енциклопедия Британика: https://www.britannica.com/plant/hemp

За приложенията на конопа: https://www.hort.purdue.edu/newcrop/ncnu02/v5-284.html

Какво са канабис, коноп и CBD: https://www.medicalnewstoday.com/articles/hemp-cbd-vs-cannabis-cbd#summary

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/10/25/zknvp.pdf

Алтернативи на дървесната пулпа за производство на хартия: https://web.archive.org/web/20070708092411/http://www.bc.com/environment/positionNonwood.jsp

Какво е радиация: https://www.cdc.gov/nceh/radiation/what_is.html

Способност на канабиса да абсорбира стронций и цезий от почвата:https://www.researchgate.net/publication/273686210_Ability_of_phytoremediation_for_absorption_of_strontium_and_cesium_from_soils_using_Cannabis_sativa

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/cannabis-sativa

За ползите от конопения протеин: https://www.webmd.com/diet/hemp-protein-health-benefits

Използването на конопа за топлоизолация: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352550919301782

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката