fbpx

Митове за социализма, които подхранват носталгия

„Когато цифрите говорят и Боговете мълчат“ – така са озаглавени редица публикации, в които се твърди, че България е била по върховете на най-различни класации по времето на социализма.

На 6-то място по качество на здравеопазването!

На 2-ро място по качество на образованието!

На 3-то място по технологични производства!

Има ли реални цифри обаче, пред които боговете да мълчат? Не.

Повече – вижте във видеото на Factcheck.bg.

Водещ и редактор: Мина Киркова;

Сценарист: Елена Фурнаджиева;

Видеомонтажист: Георги Марчев.

Източници

The Socialist Good Life Desire, Development, and Standards of Living in Eastern Europe: https://iupress.org/9780253047762/the-socialist-good-life/

Николай Цеков „Как дефицитът съсипа НРБ“: https://www.dw.com/bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%82-%D1%81%D1%8A%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D1%80%D0%B1/a-18681760

България на 31 място по технологии през 1990: https://www.youtube.com/watch?v=MyPvDo_jtyY

България, класация по технологии през 2022:  https://www.unido.org/sites/default/files/files/2023-01/Government_AI_Readiness_2022_FV.pdf

Глобален иновационен индекс: https://www.globalinnovationindex.org/Home

Място на България според Световната организация по интелектуална собственост:  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/bg.pdf

Конституция от 1971 г.: https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1971)#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_III_OCHOBH%D0%98_%D0%9FPABA_%D0%98_%D0%97A%D0%94%D0%AA%D0%9B%D0%96EH%D0%98%D0%AF_HA_%D0%93PA%D0%96%D0%94AH%D0%98TE

Българските конституции, изд. Българска история: https://api.bulgarianhistory.shop/uploads/pdf/1603362632822_constitutionsotkus01.pdf

Ролята на 6ГУ на ДС: https://desebg.com/dejnost/478-2011-11-18-14-04-21

Доклад на Фрийдъм хаус 1987: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-11/FIW%201987-1988%20Book%20Scan.pdf

Репортери без граница доклад за България 2002: https://rsf.org/en/index?year=2002

Репортери без граница за убийството на Виктория Маринова: https://rsf.org/en/rsf-calls-protection-murdered-bulgarian-journalist-s-colleagues

Репортери без граница доклад за България 2019: https://rsf.org/sites/default/files/investigative_journalism_in_bulgaria_.pdf 

„Фактологичност“ на Ханс Рослинг, Ула Рослинг и Ана Рослинг , изд. Изток-Запад: https://iztok-zapad.eu/hans-rosling-ula-rosling-i-ana-rosling-ryonlund?fbclid=IwAR1QuwYQ0M92bd1dmRbUQkYYZusYWvSTpavhVleh8bZZOfLloQX2qG4OOkY

Борислав Гуцанов пред БТВ Репортерите „Лица на миналото (тайм код 13:06-13:24): https://www.btv.bg/shows/btv-reporterite/videos/btv-reporterite-licata-na-minaloto.html#

Кратка история на СИВ: https://wiiw.ac.at/eastern-europe-in-retrospect-a-brief-history-of-the-comecon-integration-n-154.html

Мястото на преводната рубла в международната монетарна политика: https://www.thefederalist.eu/site/index.php/en/viewpoints/2305-the-rouble-the-transferable-rouble-the-ecu-and-the-international-monetary-system

Какво представлят годишните долади на ОССЕ: https://www.osce.org/gsearch?qr=annual%20reports%20osce

Световен справочник на ЦРУ: https://www.cia.gov/the-world-factbook/

Структура на ООН: https://www.un.org/en/about-us/un-system

Статистически годишник на НРБ 1988 г.: https://www.marxists.org/bulgarsky/bulgaria/godishnik/1988.pdf

Определение за БВП на МВФ: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/gross-domestic-product-GDP#:~:text=The%20international%20standard%20for%20measuring,Nations%2C%20and%20the%20World%20Bank.

Стойности на БВП и БНД: https://www.cso.ie/en/interactivezone/statisticsexplained/nationalaccountsexplained/grossnationalproductgnpandgrossnationalincomegni/

Индекс на човешкото развитие: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

Инструмент за сравняване на база данни: https://www.gapminder.org/tools/#$model$markers$line$data$filter$dimensions$country$country$/$in@=usa&=rus&=bgr&=aut&=fra&=grc&=idn&=pol&=tun&=mex;;;;;;;;;&chart-type=linechart&url=v1

Изследване Икономическо развитие, политико-икономическа система и физическото качество на живот“: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646771/file:///C:/Users/Acer/Downloads/amjph00269-0055.pdf

Sachs, J.D. and Warner, A.M. (1995) Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper No. 5398.: http://www.nber.org/papers/w5398

Доклад на Световната банка от 1978 г.: https://documents1.worldbank.org/curated/en/297241468339565863/pdf/PUB20800REPLACEMENT0WDR01978.pdf

Класации на България по здравеопазване и образование: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country;https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world

Място на България според Индекса на човешкото развитие на ПРООН: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BGR

Доклад за човешкото развитие на ПРООН за 1990 г.: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Публикацията е направена с финансовата подкрепа на Google. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката