fbpx

Не, чиповете в новите лични карти не означават „дигитално робство“ и „тотално следене“

  • Чиповете в новите лични карти с биометрични данни не позволяват следене от разстояние, Никой няма да бъде принуден да смени валидния си личен документ, новите ще бъдат издавани само ако старият документ е изтекъл;

  • Официален срок за въвеждането на новите документи все още няма;

  • Биометричните данни при лични документи не са нещо ново – българските задгранични паспорти вече съдържат тези данни.

„Налагането на чипове в личните карти е тотално следене на всички нас“, пише един потребител във Фейсбук. „Народа ще бъде поставен в дигитално робство без да бъде питан“, възмущава се друг. Поводът е обявената смяна на настоящите лични карти в България с такива, които съдържат електронен чип с биометрични данни.

Какво се знае за новите лични карти?

МВР уточнява, че няма да бъдат подменени всички лични карти наведнъж. В случай на изтичане на валидността на документа, новоиздаденият ще бъде с чип и биометрични данни по модела на международните паспорти. С биометричните данни в личните карти българските граждани ще могат по-лесно да преминават граничните пунктове – през обособените машини, които разчитат автоматично данните от документа при гранична проверка. 

Новите лични карти ще имат и допълнителна защита от фалшификация, като например метализирана снимка на гърба на документа. Очаква се заедно с издаването на новите лични карти, биометричните и други дигитализирани данни за гражданите да се добавят и в мобилно приложение. Целта е да се улесни използването на електронните услуги на държавната администрация. 

Обществената поръчка за проекта, която беше обявена още през 2018 година, беше спечелена от германския консорциум „Mюлбауер Ай Ди Сървисиз“. Дружеството е изработвало лични документи за редица други държави, сред които Швейцария, Индонезия, Босна и Херцеговина и Грузия. „Мюлбауер“ обясняват, че събирането на биометрични данни включва снимка на лицето, пръстов отпечатък, снимка на ириса на окото и подпис.

Източник: МВР / Примерна лична карта, разпространена от Министерството на вътрешните работи

Какво представляват биометричните данни?

Биометрични идентификатори представляват лични данни, получени в резултат на специфична техническа обработка, свързана с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на даден човек. Тази информация позволява лесното извършване на уникалната идентификация на това лице –  например изображения на лицето или данни за пръстови отпечатъци.

Как скенерите разпознават човека от тази информация? Сканират се отличителни белези на лицето на съответния човек – например разстоянието между очите, носа, устата и ушите. Скенерът разпознава човека в голяма степен и по ириса на окото, информация за който се съдържа в биометричната снимка, която е направена при издаване на документа.

Чипът, който ще бъде въведен и за личните карти е т.нар. чип за радиочестотна идентификация. На него има стандартната за документи информация – името, адреса, националността, пола на човека и кога изтича документа. Освен това на този чип има и дигитална версия на снимката на документа – така лицевото разпознаване на граничната проверка проверява идентичността на човека. Такива чипове вече има на задграничните паспорти в България. 

Регламентът на Европейския съюз за биометричните данни за лични документи изрично пояснява, че биометричните характеристики в паспортите и документите за пътуване ще се използват само за проверка на автентичността на документа и на самоличността на притежателя. Човекът пък винаги има право да провери личните данни, които се съдържат в личния документ и, когато е уместно, да поиска поправка или изтриване. Събирането и съхраняването на биометрични данни се извършва изключително за целите на издаването на паспорти и документи за пътуване, пише в регламента.

Може ли да ви следят чрез чипа на личните документи? 

Някои чипове за радиочестотна идентификация могат да бъдат разчетени от разстояние. Онези, които се поставят в личните документи обаче могат да бъдат прочетени максимум на разстояние от 10 сантиметра. Всички тези чипове се изработват съгласно международния стандарт на Международната организация за стандартизация за личните документи ISO/IEC 14443, в който са заложени и правила за разчитането на чиповете.

Чиповете за радиочестотна идентификация, използвани в лични документи, са „пасивни“, тоест данните на тях могат да бъдат разчетени, само когато са доближени до специален четец – какъвто е този на граничните проверки. Да се следи човек през електронния чип в личната му карта е практически невъзможно, тъй като от разстояние данните в този чип изобщо не могат да бъдат прочетени. 

Проверено:

Биометричните данни в личните карти не могат да се използват за „следене“ на  хората. Чиповете, които се вграждат в личните документи, не позволяват да бъдат разчетени от далечно разстояние. Документи с биометрични данни в България вече има – задграничните паспорти. Още не е известно кога ще започнат  личните карти да се издават по новия модел – обявен е срок до края на 2023 година, но не е потвърдено, че ще бъде изпълнен.

Източници

МВР, Заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър: Работим в ускорени темпове до края на годината три вида лични документи да се издават по нов модел https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%8A%D1%80-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB 

Медиапул,През 2022 г. МВР подписа договор за „нови лични документи поколение 2019 г.“ https://www.mediapool.bg/prez-2022-g-mvr-podpisa-dogovor-za-novi-lichni-dokumenti-pokolenie-2019-g-news343206.html 

Mühlbauer Group, https://muehlbauer.de/

EUR-Lex, Integration of biometric features in passports and travel documents https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/integration-of-biometric-features-in-passports-and-travel-documents.html#keyterm_E0001 

Biometric Update, Explainer: What is a biometric passport? https://www.biometricupdate.com/202207/explainer-what-is-a-biometric-passport

TechTarget, What is RFID and how does it work https://www.techtarget.com/iotagenda/definition/RFID-radio-frequency-identification 

ID Stronghold, Do passports need RFID protection?https://www.idstronghold.com/blogs/rfid-learning-center/passport-protection#:~:text=How%20do%20electronic%20passports%20work,who%20you%20say%20you%20are

ISO/IEC 14443-4:2018, Cards and security devices for personal identification — Contactless proximity objects — Part 4: Transmission protocol https://www.iso.org/standard/73599.html

CNN, Is RFID tracking you? https://edition.cnn.com/2006/TECH/07/10/rfid/index.html

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Мина Киркова
Мина Киркова
Мина Киркова е завършила Класическата гимназия в София и Глазгоуския университет във Великобритания със специалност „Кино и телевизия“. Професионалният ѝ път започва от телевизия BiTelevision, където работи като международен редактор. С журналистика продължава да се занимава на свободна практика, като борбата с фалшивите новини е една от темите, които я вълнува най-много. През декември 2020 г., в екип с Георги Марчев и Симона Костадинова, работи по разследване за фалшивите новини за PCR тестовете за установяване на коронавирус. Разследването печели награда от Хакатон, организиран от АЕЖ – България, на тема „Здраве на прицел“.

Още по темата

Категории

Още от рубриката