fbpx

Не е вярно, че ЕС „принуждава“ България да приеме Истанбулската конвенция

  • Не е вярно, че Европейският съюз (ЕС) „принуждава“ България да приеме Истанбулската конвенция;

  • Съветът на ЕС прие присъединяването на Съюза към Конвенцията само в области от компетентността на Съюза;

  • Страните не са задължени да ратифицират Конвенцията и да променят вътрешното си законодателство.

Сред потребители в социалните мрежи активно се разпространява твърдението, че Европейският съюз (ЕС) „заплашва“ и „принуждава“ България „да приеме Истанбулската конвенция“, като в противен случай страната ни е застрашена от сериозни санкции от страна на Съюза.

На 1 юни 2023 г. Съветът на Европейския съюз одобри присъединяването на Съюза към Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция). В решението на Съвета е записано:

ЕС се присъединява към конвенцията по отношение на институциите и публичната администрация на Съюза, както и по отношение на въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, убежището и забраната за връщане.

Тези области на действие са в компетентността на Съюза – това означава, че решенията по въпроси в тези сфери се взимат на ниво ЕС, а не от отделните държави членки. Следователно Съюзът има право да приеме Истанбулската конвеция, при това, без да се налага да се постигне общо съгласие от всички държави членки. 

Това е потвърдено и от решение на Съда на ЕС през 2021 г. Нещо повече, Съдът напомня, че учредителните договори забраняват на Съвета да постави приемането на решението в зависимост от получаване на съгласието на всички държави членки. 

През май тази година Европейският парламент подкрепи присъединяването на ЕС към Конвенцията с голямо мнозинство в две отделни гласувания за двете области на приложение – първата е институциите и публичната администрация на ЕС, а втората – съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, убежището и забраната за връщане.

От българските евродепутати в подкрепа на двете предложения гласуват Радан Кънев (ЕНП / ДБ), Атидже Алиева-Вели и Искра Михайлова от Renew Europe / ДПС, Сергей Станишев и Елена Йончева от Прогресивен алианс на социалистите и демократите / БСП. Против гласува Ангел Джамбазки (Европейски консерватори и реформисти / ВМРО), а въздържали се – Александър Йорданов, Андрей Новаков и Асим Адемов от ЕНП / ГЕРБ.

Европейската комисия (ЕК) предлага Съюзът да се присъедини към Истанбулската конвенция още през 2016 г., но ратификацията е отложена поради отказа на няколко страни да я приемат – България, Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия.

Приемането на Истанбулската конвенция от ЕС не създава задължение на държавите да я ратифицират или да променят законодателството си, обясни за Factcheck.bg преподавателят по право на ЕС в СУ Св. Климент ОхридскиХристо Христев. 

Не може да се говори и за санкции, защото няма съществуващо право на ЕС, по силата на което те да бъдат наложени. 

В съобщението на Съвета е отбелязано, че Съветът на ЕС и Европейският парламент са в процес на приемане на право на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие.

Истанбулската конвенция влиза в сила през април 2014 г. и е подписана от ЕС на 13 юни 2017 г. Тя създава правна рамка за защита на жените от насилие и обхваща широк спектър от мерки – събиране на информация, повишаване на информираността, предприемането на правни мерки за криминализирането на различните форми на насилие над жените, и др.

Конвенцията съдържа мерки за защита на жертвите и за предоставяне на услуги за подкрепа и урежда въпроси, свързани с насилие, основано на пола, в областта на предоставянето на убежище и миграцията.

Според данни на Европейския парламент всяка трета жена в ЕС или около 62 млн. жени са ставали жертва на физическо или сексуално насилие, а над 55% от жените над 15-годишна възраст в Съюза са ставали жертва на сексуален тормоз поне веднъж.

Проверено:

Не е вярно, че Европейският съюз (ЕС) „принуждава“ България да приеме Истанбулската конвенция. Решението на Съвета на ЕС от 1 юни включва единствено области от компетентността на Съюза. То не задължава страните да ратифицират конвенцията и да променят националното си законодателство.

Източници

Combatting violence against women: Council adopts decision about EU’s accession to Istanbul Convention: https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2023/06/01/combatting-violence-against-women-council-adopts-decision-about-eu-s-accession-to-istanbul-convention/

Combating violence against women: MEPs back EU accession to Istanbul Convention: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230505IPR85009/combating-violence-against-women-meps-back-eu-accession-to-istanbul-convention

Протокол. Резултати от поименно гласуване: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2023-05-10-RCV_FR.pdf

Резултати от гласуване по предложения: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2023-05-10-VOT_EN.pdf

Съд на Европейския съюз, прессъобщение 176/21, 6 октомври 2021 г.: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176bg.pdf

Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и на Договора за функционирането на Европейския съюз: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT

The Convention in brief: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/the-convention-in-brief

Съветът на ЕС одобри присъединяването на Съюза към Истанбулската конвенция: https://www.svobodnaevropa.bg/a/32438684.html

Violence against women: MEPs demand the EU ratify the Istanbul Convention: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230210IPR74805/violence-against-women-meps-demand-the-eu-ratify-the-istanbul-convention

EU lawmakers demand bloc ratifies Istanbul Convention: https://www.euractiv.com/section/non-discrimination/news/eu-lawmakers-demand-bloc-ratifies-istanbul-convention/

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Публикацията е създадена с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Ванеса Николова
Ванеса Николова
Ванеса Николова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като редактор и преводач в печатни и онлайн медии. Интересува се от теми, свързани със Западните Балкани и Далечния Изток, включително ядреното разоръжаване на Корейския полуостров. Вълнува се от астрономия и астрофизика и една от целите ѝ като журналист е да направи науката по-достъпна и интересна за обикновения читател. Работи с английски, испански, италиански, френски, руски, сръбски и корейски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката