fbpx

Не е вярно, че стари корици на списание TIME предупреждават за глобално застудяване

  • Списание TIME не е излизало с корици в подкрепа на идеята за глобално застудяване през 70-те години на 20 в.;

  • Глобалното застудяване е популярна идея по онова време, но не е базирана на научни факти.

  • Твърденията в журналистически текстове за глобалното застудяване не са базирани на научни изследвания, а са са спекулации, основани на недостатъчни данни.

На 12 април 2023 г. Фейсбук страницата „Доцент Атанас Мангъров“ публикува колаж от картинки, които изглеждат като корици на списание TIME. Тексът към статуса е: „Материал за размисъл“. Всяка от предполагаемите корици е придружена от надпис с месец и година. Изображенията са групирани по четири, като едната група е под заглавие „Глобално застудяване“, а другата е озаглавена „Глобално затопляне“.

Проверка нa Factcheck.bg показа, че две от представените в публикацията корици не са част от архива на TIME, а с други три от тях се прави невярно внушение за съдържанието на журналистическия материал.

Кориците на TIME

Първата корица, представена във Фейсбук публикацията, е на списанието TIME от декември 1973 г. с основна тема The Big Freeze („Голямото замръзване“). Точно нея дезинформатори разпространяват от години като аргумент, че на учените не трябва да се вярва, защото преди са очаквали застудяване, а сега – затопляне.

В действителност обаче TIME пише за настъпилата криза с горива и енергийни източници, пред която е изправена администрацията на президента Ричърд Никсън, а не разказва за климатични промени. Същото е  е отбелязано в текст на Factcheck.bg от септември 2021 г.

Следващата корица на TIME – от януари 1977 г. също носи името The Big Freeze („Голямото замръзване“). В изданието се разглежда нетипично студеното време в по-голямата част от САЩ през зимата 1976-1977 г., но не се обсъжда темата за промените в климата.: „Драстичните промени в климатичните условия, които карат температурите из цялата страна да падат, парадоксално затоплят единствения щат, който обикновено е замръзнал. В Анкъридж, Аляска, където термометърът достигна сравнително топлите 45°F (7.22°C) миналата седмица, ледът беше толкова мек, че хокеистите се върнаха вкъщи отвратени.

Третата корица How To Survive The Coming Ice Age („Как да преживеем настъпващата ледена епоха“) от април 1977 г. всъщност използва фалшифицирана версия на корица на изданието от април 2007 г. с подменено име. Оригиналната заглавен материал е The Global Warming Survival Guide (“Наръчник: Как да оцелеем глобалното затопляне”), а фалшификацията ѝ става популярна в интернет още през 2013 г. Тогава списание TIME излиза с опровержение, в което се заявява, че текст с такова заглавие не е била публикувана от него.

Друга корица на TIME, която се опитва да внуши, че медиите преди са писали за застудяване, а сега за затопляне, е The Cooling of America („Изстудяването на Америка“) от декември 1979 г. Всъщност заглавният материал разглежда темата за високите цени на отоплението в страната и зависимостта от доставка на горива от арабските страни. В текстът дори се разглежда замърсяването на околната среда при изгаряне на въглища и дървесина. И още, изданието представя нуждата от преминаването към устойчива енергия: „Екологът Бари Комънър смята, че метанът, който се отделя в атмосферата от различни видове отпадъци и особено от някои растителни култури, може да може да помогне на САЩ да се справи с намаляващите запаси от природен газ и да преодолее периода от 50 години, преди да постигне това, което той счита за възможно: захранване само със слънчева енергия.

Кориците на втория ред в колажа, разпространен от Фейсбук страницата „Доцент Атанас Мангъров“, са The Heat Is On („Жегата е тук “) от октомври 1987 г., Global Warming („Глобално затопляне“) от април 2001 г. и Be Worried. Be Very Worried. („Бъдете притеснени. Бъдете много притеснени.“) от април 2006 г. Тези броеве на списанието действително съществуват и се занимават с темата за глобалното затопляне.

Последната – Global Warming: The Heat is On („Глобално затопляне: жегата е тук“) от юли 2007 г. не беше открита от Factcheck.bg в архивите на списание TIME. От изданието обаче са посочили, че не всички техни корици са архивирани в уеб страницата им.

Глобално затопляне или глобално застудяване?

Публикацията на „Доцент Атанас Мангъров“ повтаря популярната заблуда, че през 70-те години на 20 в. учените са прогнозирали предстоящо глобално застудяване. Предположението е базирано на вярването, че охлаждащите ефекти на аерозолите или орбиталното форсиране могат да доведат до застудяване на Земята, кулминиращо в ледена епоха.

Публикации в медиите от онова време спекулират, че планетата се намира в период на охлаждане, но те не отразяват точно актуалната тогава научна литература. Тя се занимава повече с темата за последиците от парниковия ефект.  „Проучване на рецензирани научни статии, публикувани между 1965 и 1979 г., показва, че по-голямата част от изследванията по онова време предвиждат, че Земята ще се затопли с повишаване на нивата на въглероден диоксид – както наистина се случи.“, пише TIME през 2013 г.

Подобни спекулации са се появявали на страниците на TIME, Science Digest, The New York Times, National Geographic и други медии. Авторът на една от най-популярните статии за глобалното застудяване журналистът Питър Гуин се е отрекъл от текста си The Cooling World, публикуван в Newsweek през април 1975 г. „Сега, като автор на тази история, след десетилетия научен напредък, позволете ми да кажа следното: хипотезите, описани в тази оригинална история, изглеждаха правилни по онова време, но учените вече знаят, че са били изключително непълни. Климатът ни се затопля, а не се охлажда, както предполага оригиналният текст.“, заявява Гуин в свой текст от 2014 г., публикуван в Inside Science.

Проверено:

Твърдението, че през 70-те години на 20-и в. списание TIME е публикувало корици по темата за предстоящо глобално застудяване, е невярно. Публикацията на Фейсбук страницата „Доцент Атанас Мангъров“, която сравнява стари и нови заглавни страници на TIME, внушава, че преди науката е твърдяла, че предстои глобално застудяване,  а сега – че има глобално затопляне. Въпреки че темата за глобалното застудяване е популярна през 1970-те, тя не е научно подкрепена. Повечето научни изследвания още тогава прогнозират повишаване на температурите на Земята вследствие на емисиите на парникови газове.

Източници

The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus: https://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/11584/1/2008bams2370%252E1.pdf

Global Cooling?: No, Southern Hemisphere warming trends may indicate the onset of the CO2 „greenhouse“ effect: https://www.science.org/doi/10.1126/science.193.4252.447

Fact Check-Eight cooler years cannot be extrapolated to draw conclusions on long-term global warming: https://www.reuters.com/article/factcheck-noaa-global-cooling-idUSL1N34J26C

The TIME Magazine Vault (Dec. 3, 1973, Vol. 102, No. 23): https://time.com/vault/issue/1973-12-03/page/1/

SHORTAGES: A Time of Learning to Live with Less: https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,908218,00.html

„Знаете ли, че глобално затопляне няма“: https://factcheck.bg/znaete-li-che-globalno-zatoplyane-nyama/

The TIME Magazine Vault (Jan. 31, 1977, Vol. 109, No. 5): https://time.com/vault/issue/1977-01-31/page/1/

WEATHER: The Big Freeze: https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,918620,00.html

The Global Warming Survival Guide: https://content.time.com/time/covers/0,16641,20070409,00.html

Sorry, a TIME Magazine Cover Did Not Predict a Coming Ice Age:

https://time.com/5670942/time-magazine-ice-age-cover-hoax/

The TIME Magazine Vault (Dec. 24, 1979, Vol. 114, No. 26): https://time.com/vault/issue/1979-12-24/page/1/

The Cooling of America: https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,947122,00.html

The TIME Magazine Vault (Oct. 19, 1987): https://time.com/vault/issue/1987-10-19/page/1/

The TIME Magazine Vault (April 9, 2001, Vol. 157, No. 14): https://time.com/vault/issue/2001-04-09/page/1/

The TIME Magazine Vault (April 3, 2006, Vol. 167, No. 14): https://time.com/vault/issue/2006-04-03/page/1/

Orbital Forcing: https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/orbital-forcing

The Cooling World: https://iseethics.files.wordpress.com/2012/06/the-cooling-world-newsweek-april-28-1975.pdf

My 1975 ‘Cooling World’ Story Doesn’t Make Today’s Climate Scientists Wrong: https://insidescience.org/news/my-1975-cooling-world-story-doesnt-make-todays-climate-scientists-wrong

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Ваня Гривова
Ваня Гривова
Ваня Гривова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Дипломира се с отличие през 2022 г. Стажувала е като редактор онлайн медии. Вълнува се от теми, които засягат екология, зелено земеделие, европейска политика, както и културата и евроинтеграцията на Балканите.

Още по темата

Категории

Още от рубриката