fbpx

Не е вярно, че въглищните централи в България печелят милиарди на година

2 ноември 2023 г.

Василена Доткова

Не е вярно, че въглищните централи в България печелят милиарди на година

Популярно видео в ТикТок и публикации във Фейсбук разпространяват невярно твърдение, че сумата, която Европейският съюз (ЕС) ще отпусне на въглищните райони за енергийния преход в България, е несъразмерно малка. Невярно се твърди, че ако бъдат оставени да работят, централите бързо ще покрият тази сума чрез печалби в размер на 2 милиарда годишно.

В действителност енергията от въглища все по-трудно се продава на пазара, защото нейната себестойност е по-висока от тази на всички останали източници на енергия. Това се дължи на факта, че при производството ѝ се отделя голямо количество въглероден диоксид, а за неговото изпускане в атмосферата производителят е длъжен да плаща чрез покупката на така наречените квоти за въглеродни емисии.

Това означава, че електроцентралите на въглища могат да бъдат на печалба само когато цените на енергията на пазара са много високи. Такъв беше случаят през 2022 г. – единствената от последните 10 години, в която държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ отчете печалба. Това стана в следствие на сътресенията на енергийните пазари в резултат на войната в Украйна. 

Код за вграждане (ембед) на графиката

<div class=“flourish-embed flourish-chart“ data-src=“visualisation/15174721″><script src=“https://public.flourish.studio/resources/embed.js“></script></div>

След като цените се понижиха през 2023 г., централата отново започна да трупа загуби, както в останалите 9 години от последното десетилетие. Тя използва едва 15% от мощността си дори в края на октомври, въпреки че в същото време шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ е спрян за ремонт. Причината за това е, че пазарът не предпочита енергията на ТЕЦ „Марица Изток 2“ поради високата ѝ цена. В следващите няколко години загубите на въглищните централи ще растат все повече заради поскъпването на въглеродните квоти, влизането в сила на ограниченията за държавна помощ към въглищните централи от 2025 г. и изграждането на все повече алтернативни енергийни мощности.

Източници

Национален план за възстановяване и устойчивост: https://www.mig.government.bg/wp-content/uploads/2022/07/bg_finalrrp_2022_04_06_08_30_tca_.pdf

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 натрупа загуба от над 341 млн. лева за 2020 г.: https://3e-news.net/bg/a/view/21314/tec-marica-iztok-2-natrupa-zaguba-ot-nad-341-mln-leva-za-2020-g

Залезът на ТЕЦ „Марица Изток“ 2? https://www.investor.bg/a/472-energetika/299093-zalezat-na-tets-maritsa-iztok-2

Иван Хиновски: Кризата с цената на тока е умишлена, шефът на „Марица Изток“ 2 е за съд: https://www.marica.bg/samo-v-marica/intervyuta/ivan-hinovski-krizata-s-cenata-na-toka-e-umishlena-shefat-na-marica-iztok-2-e-za-sad

Държавата налива 600 млн. в ТЕЦ „Марица Изток“ 2 без план: https://economix.bg/maritza-iztok-integriran-plan

Информация от Търговския регистър относно апортиране на вземания на БЕХ по множество договори за заем на ТЕЦ „Марица Изток“: https://portal.registryagency.bg/CR/Reports/ActiveConditionTabResult?uic=123531939

Решение на Народното събрание за увеличаване капитала на „Марица Изток 2“ ЕАД от страна на Българския енергиен холдинг: https://www.parliament.bg/bg/desision/ID/157330

Писмо до премиера Бойко Борисов с позиция на АОБР относно решение на НС за ТЕЦ „Марица Изток“ 2: https://aobe.bg/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8/

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 вече трудно продава електроенергията си: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2023/02/21/4452036_tec_marica_iztok_2_veche_trudno_prodava/

Почти 70 млн. лв. загуба отчита ТЕЦ „Марица Изток“ 2 за периода април-юни: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2023/08/16/4518305_pochti_70_mln_lv_zaguba_otchita_tec_marica-iztok_2_za/

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 оскъпява тока за бита с 40%, КЕВР компенсира с по-ниски мрежови такси: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2023/07/03/4502917_tec_maric_iztok_2_oskupiava_toka_za_bita_s_40_kevr/

КЕВР утвърди окончателните цени на електрическата енергия от 1 юли: https://www.dker.bg/news/995/65/kevr-utvrdi-okonchatelnite-tseni-na-elektricheskata-energiya-ot-1-yuli.html

Repeat Offenders: coal power plants top the EU emitters list: https://ember-climate.org/insights/research/eu-ets-2022/

Решение на Съда на Европейския съюз по дело C‑375/21: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=271070&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1065938

Съдът на ЕС: ТЕЦ „Марица Изток“ 2 гази еконормите: https://www.segabg.com/hot/category-economy/sudut-na-es-tec-marica-iztok-2-gazi-ekonormite

Global SO2 emission hotspot database: https://www.greenpeace.org/static/planet4-india-stateless/2019/08/204126d3-global-hotspot-and-emission-sources-for-so2_19th_august-2019.pdf

България: страна под черен въглищен прах: https://www.dw.com/bg/blgaria-strana-pod-ceren-vglisen-prah/a-65661606

Рекордно замърсяване със серен диоксид е отчетено в Гълъбово: https://bntnews.bg/bg/a/rekordno-zamrsyavane-ss-seren-dioksid-v-glbovo

В Гълъбово прахът ни е черен и мазен: https://offnews.bg/analizi-i-komentari/v-galabovo-prahat-ni-e-cheren-i-mazen-v-ochite-ni-vliza-pepel-mezhdu-782204.html

Bulgarian Coal Magnate’s Plants May Have Saved Around 30m Euros by Under-Declaring Emissions: https://www.occrp.org/en/investigations/bulgarian-coal-magnates-plants-may-have-saved-around-30m-euros-by-under-declaring-emissions

„Дворовете ни са черни. Колите ни са черни.“ Как се живее в сянката на черния пушек: https://www.svobodnaevropa.bg/a/31990992.html

Counting the costs of industrial pollution: https://www.eea.europa.eu/publications/counting-the-costs-of-industrial-pollution/counting-the-costs-of-industrial-pollution

Chronic coal pollution report: https://www.env-health.org/wp-content/uploads/2019/02/Chronic-Coal-Pollution-report.pdf

Гълъбово: как хората плащат цената за въглищната зависимост на България: https://clubz.bg/108590-galabovo_kak_horata_plashtat_tsenata_za_vaglishtnata_zavisimost_na_balgariya

Протокол от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата: https://www.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Air/Protokoli_Konvencii/PROTOKOL_ot_Kioto_kym_Ramkovata_konvenciq_na_Obedinenite_nacii_po_izmenenie_na_klimata.doc

Development of EU ETS (2005-2020): https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/development-eu-ets-2005-2020_en

Информация за осъществените тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове и генерираните от тях приходи през 2022 г.: https://www.moew.government.bg/static/media/ups/articles/attachments/Allowance_auctioning_2022aa107560da140ecbe8afb05a096e6d5d.pdf

Български енергиен холдинг – въгледобив: https://bgenh.com/page/15/Въгледобив.html

Декарбонизация на българския енергиен сектор: https://csd.bg/bg/publications/publication/decarbonising-the-bulgarian-power-sector/

Германия всъщност се справя много добре с енергийната криза: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/10/08/4400504_germaniia_vsushtnost_se_spravia_mnogo_dobre_s/?__cf_chl_tk=dzwc1GhpJTxULCLyO.ARUipTA7uLbt5DASWLvwjNn7A-1695739379-0-gaNycGzNE-U

Energy Independence and Security: https://www.energy.gov/eere/energy-independence-and-security

British energy security strategy: https://www.gov.uk/government/publications/british-energy-security-strategy/british-energy-security-strategy

Двойно по-малко ток от въглища в България за първите 8 месеца на 2023 г.: https://www.capital.bg/biznes/energetika/2023/09/04/4524971_dvoino_po-malko_tok_ot_vuglishta_v_bulgariia_za/

Териториален план за справедлив преход на област Стара Загора: https://www.me.government.bg/themes/teritorialen-plan-za-spravedliv-prehod-na-oblast-stara-zagora-2469-1642.html

Yearly electricity data: https://ember-climate.org/data-catalogue/yearly-electricity-data/

Премиерът акад. Денков: Имаме съгласие със синдикатите, ще подпишем споразумение за справедлив преход на въглищните региони: https://www.gov.bg/special/bg/prestsentar/novini/premierat-akad-denkov-imame-saglasie-sas-sindikatite-shte-podpishem-sporazumenie-za-spravedliv-prehod-na-vaglishtnite-regioni

Отпускат 1.3 милиарда евро на България за преход към зелена икономика: https://bnr.bg/varna/post/101469068/otpuskat-13-miliarda-evro-na-balgaria-za-prehod-kam-zelena-ikonomika

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския медиен и информационен фонд, който се управлява от Calouste Gulbenkian Foundation. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg и не отразява непременно възгледите на ЕМИФ и партньорите на фонда Calouste Gulbenkian Foundation и Европейския университетски институт.

This publication was created with the financial support of the European Media and Information Fund, managed by Calouste Gulbenkian Foundation. The sole responsibility for the content lies entirely with Factcheck.bg and it may not necessarily reflect the positions of EMIF and the Fund Partners, Calouste Gulbenkian Foundation and the European University Institute.

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката