fbpx

Не, ЕК не провежда „джендър пропаганда” под претекст закрила на децата

  • Европейският проектозакон за признаване на родителството в ЕС не отрича думата „майка“;

  • Новото законодателство не е опит за „прокарването на еднополовите бракове под предлог, че се защитават правата на децата“;

  • Законопроектът за признаване на родителството в Европейския съюз е необходим, защото около два милиона деца могат да изпаднат в ситуация, в която родителите им да не са признати за такива в друга държава членка. 

Във Фейсбук публикация евродепутатът Ангел Джамбазки невярно твърди, че под претекст закрила на децата ЕК провежда „джендър пропаганда“, отрича се от употребата на думата „майка“, като я заменя с „Родител 1“ и „Родител 2“ и „прокарва еднополовите бракове“. Поводът за изказването му е обсъждането на проектозакон за признаване на родителството в ЕС в правната комисия в Европейския парламент (ЕП).

Твърдение 1:

„EК с поредната джендър пропаганда – отрича се от употреба на думата „майка“.

Гласувах убедено против становището на правната комисия в Европейския парламент, в което се подкрепят текстове, предложени от Европейската комисия, където е премахната думата „майка“, вместо това се използва „лицето, родило детето“.

„Продължава да ни се налага диктатурата на безполовите, на това да наричаме родителите с „Родител 1“ и „Родител 2“. Това трябва да спре. Половете са биологични, а родителите са майка и баща“.

Проверка:

В изказването на евродепутата става дума за предложението за регламент на Съвета на ЕС относно компетентността, приложимото право, признаването на решения и приемането на автентични актове в областта на произхода и относно създаването на европейско удостоверение за произход. Не отговаря на истината твърдението на Ангел Джамбазки, че в текстовете, предложени от Европейската комисия, е премахната думата „майка“ – тя е използвана шест пъти. Изразът „лицето, родило детето“ е използван в членовете, където става дума за местожителството или гражданството на „лицето“. 

Никъде в предложението на ЕК не фигурират понятия като „Родител 1“ и „Родител 2“. 

Това е стара тема на ВМРО, придобила популярност през 2019 г.  в контекста на дебатите около Стратегията за детето.

И тогава се направи опит да се внуши, че се заменят думите „майка“ и „баща“ с „родител (1 и 2)“. В училищната документация обаче това е практика от години, още от времето на социализма.

Източник: Спомени от Народната република

Използването на понятието „родител”, а не „майка” и „баща”, е широко застъпено в българското законодателство – в Конституцията от 1991 г., в Семейния кодекс, в Закона за закрила на детето и др. „Майка“ и „баща“ също се използват в законодателството, когато спецификата на разпоредбите го налага.

Твърдение 2:

„Категорично не приемам и прокарването на еднополовите бракове под предлог, че се защитават правата на децата по този начин. Не, така се подменя правния ред на държавите членки, които не признават бракове на еднополови двойки. Затова, с колеги внесохме искане държавите членки да имат свободата да не прилагат този регламент. Нашата Конституция е ясна по този въпрос. Бракът е свещен съюз между мъж и жена!“.

Проверка:

Никъде в предложението на ЕК не се споменават еднополовите бракове. Използвани са изразите „еднополови двойки“ и „еднополови родители“. Изрично е записано, че държавите членки запазват правото си да определят своето семейно законодателство по отношение на дефиницията за семейство или правилата за установяване на родителство. Законопроектът не засяга и националните закони, свързани с признаването на браковете или регистрираното партньорство, сключени в чужбина. 

Държавите членки обаче ще трябва да признават родителството, независимо от това как е заченато и родено детето и независимо от вида на семейството. Това включва и признаването на родителството на деца с родители от един и същи пол, както и родителството на деца, осиновени в държава членка на ЕС.

В предложението е предвидено изключение, позволяващо на съдилищата и други компетентни органи в държавите членки да не се съобразят с отделни разпоредби. Но само в изключителни ситуации, когато прилагането им би влязло в противоречие с основните принципи на националното право. Това изключение обаче не трябва да води до дискриминация, например срещу деца на родители от един и същи пол.

Целта на законопроекта е родителството, установено в една държава от ЕС, да бъде признато и в останалите, за да се гарантира, че децата се ползват със същите права в различните държави, особено по отношение на попечителство, издръжка или наследствени права. 

Според ЕК около два милиона деца в ЕС са застрашени от това родителите им да не бъдат признати за такива в друга държава членка. 

ВМРО и „джендър пропагандата” 

За първи път темата за „джендър пропагандата“ на Брюксел ВМРО заговори по повод опита за ратифициране на Истанбулската конвенция у нас в края на 2017. Тогава партията излезе с декларация, в която твърдеше, че документът предвижда признаване на „третия пол“ и еднополовите бракове.

Впоследствие ВМРО и различни нейни представители доразвиха темата, включвайки измисленото понятие „джендър пропаганда“ (джендър идеология), под което разбират „нaлaгaнeтo нa мoдeлa нa хoмoceкcуaлизмa и нa eднoпoлoвитe „брaкoвe“ в Бългaрия“ – цитатът е от статия на Александър Урумов от 2019 г., озаглавена “Брюксел е източникът на злото“. Урумов беше началник на пресцентъра на Министерството на отбраната при Красимир Каракачанов (2017-2021) и кандидат за евродепутат от ВМРО.

Същите аргументи партията използва и в кампанията срещу Стратегията за детето през 2019 г. Тогава сред населението се насаждаше страх, че социалните служби ще имат правото да отнемат децата на хората „по модела на норвежкото детско Гестапо „Барневарн“.

„Норвежката връзка“ е вдъхновена от пропагандна кампания на Кремъл, започнала още през 2013 г., но разпространила се и у нас от 2018 г. по повод Истанбулската конвенция. Оттам идва не само концепцията за „джендър пропагандата“, която морално разложеният запад налага на праведните, традиционни общества, но и конкретния сюжет за децата, които са отнемани от родителите си и давани на педофили. В България дори се разпространяваше слух, че децата са качвани на влакове и изпращани в Норвегия.

Проверено: 

Твърденията на Ангел Джамбазки, че под претекст закрила на децата ЕК отрича думата „майка“, провежда „джендър пропаганда“ и „прокарва еднополовите бракове“, са неверни. Законопроектът за признаване на родителството в Европейския съюз е необходим, защото около два милиона деца могат да изпаднат в ситуация, в която родителите им да не са признати за такива в друга държава членка.

Автор: Кристина Минчева, OFFNews

Публикацията е създадена в рамките на Втората национална академия по проверка на фактите по проект „Засилване общността на проверителите на факти“, изпълняван от Factcheck.bg с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.

Източници:

Recognition of parenthood between Member States: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/civil-justice/family-law/recognition-parenthood-between-member-states_bg 

ВМРО: Международни лобита натискат България да узакони третия пол: https://offnews.bg/politika/vmro-mezhdunarodni-lobita-natiskat-balgaria-da-uzakoni-tretia-pol-671890.html

Европейски“ vs. „традиционни“ ценности в българските медии: http://medialinguistics.com/2020/11/09/european-vs-traditional-values/

Кой е Александър Урумов, обвиняван за насаждането на паника в махалите: https://www.svobodnaevropa.bg/a/30209948.html

ВМРО: Категорично заставаме срещу подготвяната т.нар. Национална стратегия за детето: https://vmro.bg/%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%BE

Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law, recognition of decisions and acceptance of authentic instruments in matters of parenthood and on the creation of a European Certificate of Parenthood: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0695/COM_COM(2022)0695_EN.pdf

„Родител 1“ и „Родител 2“ се появи в бланка на Столична община: https://www.dnes.bg/sofia/2019/04/23/roditel-1-i-roditel-2-se-poiavi-v-blanka-na-stolichna-obshtina.408487 

Забележките в ученическия ни бележник, 70/80-те: https://socbg.blogspot.com/2014/05/7080.html 

Конституцията на Република България: https://www.parliament.bg/bg/const 

Семеен кодекс: https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484 

Закон за закрила на детето: https://justice.government.bg/home/normdoc/2134925825 

Как работи дезинформацията: Измамата „джендър пропаганда“ (видео): https://factcheck.bg/kak-raboti-dezinformaciyata-izmamata-dzhendar-propaganda-video/ 

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката