fbpx

Няма доказателства, че слънчевите панели произвеждат 5 пъти повече въглероден диоксид

  • Без да е подкрепено с никакви доказателства, онлайн медии разпространяват твърдението, че статистическите показатели за енергийна ефективност на соларните панели са неверни;

  • Посочените за „коректни“ стойности – над 5 пъти повече от официалното, са въз основа на преувеличени въглеродни емисии на китайската промишленост;

  • Цитира се разработка на италианския еколог Енрико Мариути, публикувана в личния му сайт, а не в научно издание.

Онлайн медии разпространяват недоказани твърдения, че в статистическите данни за измерване на енергийната ефективност на фотоволтаиците е допусната грешка, която изменя крайния резултат петкратно. В началото споделяно от организации, които лобират за запазването на ядрената енергия, твърдението набира популярност след публикуването му в британския таблоид Daily Mail. В България недоказаното твърдение се разпространи от сайта Glas News под заглавие „Измамиха ли ни? Слънчевите панели произвеждали 5 пъти повече въглероден диоксид“.

Всички подобни твърдения за ефективността на соларните инсталации се позовават само на един източник – разработката на италианския еколог Енрико Мариути, който се самоопределя за независим изследовател към Института за напреднали изследвания в областта на геополитиката и спомагателните науки в Рим, организация с нестопанска цел за прозрачност на дипломацията. 

Разработката му е публикувана през 2023 г. под името „Мръсната тайна на соларната енергия“ (The dirty secret of the solar industry). Тя е качена в личния му сайт, а не в научно издание. Според него данните не вземат предвид новообразувания монопол на пазара на соларната енергия. В публикуваните резултати от институциите ефективността на фотоволтаичните инсталации се изчислява на база на европейския стандарт на производство, а според Мариути трябва да се изчислява на база на китайските енергийни стандарти.

Още през 2019 г. той твърди, че има несъвършенства в изчисленията на Ecoinvent, най-голямата база данни за въздействието на възобновяемата енергия върху околната среда.

Енергийната ефективност на соларите се изчислява чрез LCA(Life Cycle Assessment)

Тъй като в процеса на превръщане на слънчевата енергия в електрическа няма никакви въглеродни емисии, измерването на ефективността на един соларен модул се прави чрез оценка на въглеродния отпечатък от неговото производство спрямо спестените въглеродни емисии от количеството произведена чиста енергия (LCA) или времето, за което системата произвежда количеството енергия, използвана за нейното фабрично производство (EPBT).

Има различни данни за LCA стойността на фотоволтаичните инсталации – 80 gCO2 kWh–1 (Hou et al. 2016), 50 gCO2 kWh–1 (Nugent и Sovacool 2014) и 20 gCO2 kWh–1 (Louwen et al. 2016). Според Мариути обаче никоя от тези стойности не включва актуални данни за въглеродните емисии в Китай, а държавата вече владее повече от 80% от производството на фотоволтаични панели. 

Мариути смята, че липсата на прозрачност на данните в изследванията на Ecoinvent всъщност е умишлено прикриване на истината, тъй като производствените разходи в Китай имат значително по-голям въглероден отпечатък, но реалните стойности биха променили значително показанията за енергийната ефективност на соларите.

Проверката на Factcheck.bg установи, че показателите, публикувани от Ecoinvent, всъщност не се различават значително от множество други изследвания за чистотата на фотоволтаичните инсталации. Дори и калкулирайки със завишени стойности за производството в Китай, крайният резултат не се отличава твърде много от гореспоменатите стойности.

Според изчисления на МАЕ в повечето държави собственото производство фотоволтаици трябва да бъде в експлоатация само от 3 до 5 месеца, за да неутрализира всички въглеродни емисии, свързани с производствения процес. Според Агенцията количеството емисии въглероден диоксид, което соларните модули спестяват в рамките на експлоатационния си живот (30+ години), далеч надхвърля обема на вредните емисии, отделени при процеса на производство.

Източник: https://ourworldindata.org/grapher/share-energy-source-sub?country=~CHN

Китай също обаче се стреми да намали употребата на изкопаеми горива в промишления сектор на страната намалява значително. Същевременно често в изследванията за възобновяема енергия поради бързото развитие на индустрията не се включват новопоявили се по-енергийно ефективни технологии. 

Много на брой независими изследвания не достигат до резултати, които да подкрепят тезата на Мариути. Хипотетичните стойности, с които той изчислява енергийната ефективност на Китай, са преувеличени.

Проверено:

Няма доказателства, че фотоволтаичната индустрия произвежда пет пъти повече въглеродни емисии спрямо официалните данни. Твърдението стъпва само на една разработка, която не е научна, а е публикувана в личния сайт на италианския еколог Енрико Мариути. Соларната индустрия е един от най-енергийно ефективните методи за добив на възобновяема енергия и въглеродният ѝ отпечатък бива неутрализиран още в самото начало на експлоатационния живот на инсталацията.

Автор: Николай Георгиев, стажант във Factcheck.bg

Източници:

AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, IPCC: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/

Assessing the lifecycle greenhouse gas emissions from solar PV and wind energy: A critical meta-survey, EconPapers:
https://econpapers.repec.org/article/eeeenepol/v_3a65_3ay_3a2014_3ai_3ac_3ap_3a229-244.htm

Re-assessment of net energy production and greenhouse gas emissions avoidance after 40 years of photovoltaics development, Nature: https://www.nature.com/articles/ncomms13728

Energy Systems, IPCC: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_Chapter06.pdf

What is the energy payback time for solar systems?, SinoVoltaics:
https://sinovoltaics.com/learning-center/solar-panels/energy-payback-time-for-solar-systems/

Life cycle assessment of two sustainable and old neighbourhoods affected by climate change in one city in Belgium: A review, ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195925519300460

Life Cycle Inventories and Life Cycle Assessments of Photovoltaic Systems, International Energy Agency: https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/12/IEA-PVPS-LCI-report-2020.pdf

What is the energy payback time for solar systems?, SinoVoltaics: https://sinovoltaics.com/learning-center/solar-panels/energy-payback-time-for-solar-systems/

Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Electricity Generation: Update, Nrel: https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/80580.pdf

Special Report on Solar PV Global Supply Chains, IEA: https://iea.blob.core.windows.net/assets/4eedd256-b3db-4bc6-b5aa-2711ddfc1f90/SpecialReportonSolarPVGlobalSupplyChains.pdf

Share of energy consumption by source, China, Our World in Data: https://ourworldindata.org/grapher/share-energy-source-sub?country=~CHN

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката