fbpx
За нас

Партньори

Нашите партньори са от решаващо значение за успеха на Factcheck.bg.

Сътрудничеството ни с гражданското общество, международни организации, бизнеси, физически лица и медии гарантира, че оказваме устойчиво, мащабно и трайно въздействие в обществото.

В допълнение към финансова подкрепа, някои от нашите партньори ни помагат да увеличим обхвата и въздействието си, подкрепят ни с експертна информация и наблюдение на дезинформацията в техните сфери на работа. Ние съдействаме на нашите медийни партньори с предоставяне на качествена информация на техните екипи и аудитория.

Само заедно може да се противопоставим на вредното влияние на дезинформацията и да подкрепим качествената журналистика и отговорните медии.

Свържете се с нас на [email protected] за идеи и предложения как да си партнираме.

Настоящи партньори

Международната мрежа за проверка на факти (IFCN) е звено на института Пойнтер, посветено на обединяването на проверяващите факти по целия свят. IFCN стартира през септември 2015 г., за да подкрепя инициативи за проверка на фактите чрез насърчаване на най-добри практики и обмен в тази област.

Българска коалиция срещу дезинформацията

Factcheck.bg е част от Българската коалиция срещу дезинформацията, която бе учредена в началото на април 2022 г. Коалицията събира над 60 партньори, сред които са представители на Европейската комисия, на българските власти, на медиите, проверители на факти, неправителствени организации. Всички те се обединяват около идеята,че колкото повече хора от различни заинтересовани страни следят за разпространението на невярна информация в публичното пространство, в българските медии и социални мрежи, толкова по-добре може да се противодейства на разпространението ѝ.

Sensika е софтуерно решение за медиен мониторинг, съчетаващо възможностите на SaaS платформа с експертизата на висококвалифициран екип от програмисти, специалисти в областта на изкуствения интелект и медийни анализатори, експерти в областта на дезинформацията. Factcheck.bg си партнира със Sensika Technologies като част от тяхната програма за корпоративна социална отговорност "S.E.N.S".

Центърът за информация, демокрация и гражданска активност (Center for Information, Democracy and Citizenship) към Американския университет в България е основан през 2022г., с цел да подпомогне устойчивото развитие на местни и регионални демократични процеси и институции. Центърът работи по няколко направления, включително насърчаване и споделяне на академични постижения и най-добри практики, предоставяне на достъп до експерти и висококачествени ресурси и служи за мост между академичния свят, гражданското общество и медиите, публичния и частния сектор. Мисията на центъра е да изучава и популяризира проблемите на демократичния модел, но и активизира обществото да участва в изграждането на устойчиви демокрации в региона и по света.

Климатека е научнопопулярна платформа, която създава авторско съдържание като превежда науката за климата на достъпен език. Автори в платформата са учени и експерти, които създават статии и анализи на достъпен език, като целта на платформата е по-информирано общество по темата.

Проектът "Европейска мрежа за стандарти за проверка на фактите" има за цел да привлече организации за проверка на фактите и OSINT организации, които работят на европейския континент. Те имат за цел да изработят Кодекс за професионална почтеност, който да има пълната легитимност, необходима за неговото признаване и прилагане. Factcheck.bg е верифициран член на мрежата.

Медийни партньори