fbpx

PolitiCheck: Изтеглил ли е кабинетът “Петков” държавен дълг колкото 20 други правителства?

ТВЪРДЕНИЕ:

17 декември 2022 г.,

Бойко Борисов:

„Колкото харчиш, толкова трябва да изкараш. Може малко да буташ в дефицит, но истински мислещите управници са такива като нас. Правителството трябва да има излишък в бюджета. Тогава се опитвах да им обясня на хората, с мазнинка да имаш за зимата. Да имаш нещо. Ние им оставихме 15 млрд. Сега те ни слагат по 15 млрд. дълг на месец, на година.“

„И цифрите го показват. 20 и колко правителства са взели дълг, са направили дълг, колкото едно за следващите години. Не си ли давате сметка на тия цифри?“

Това казва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с младежката формация на партията във Варна през декември 2022 г. Борисов има предвид коалиционното правителство на „Продължаваме промяната“, управлявало страната от декември 2021 г. до август 2022 г. Factcheck.bg събра фактите, за да отговори на следните въпроси:

  • Кое поред е правителството с министър-председател Кирил Петков от началото на демократичните промени у нас?
  • Вярно ли е, че то е поело толкова държавен дълг, колкото 20 други български правителства заедно?
  • Наистина ли правителството на Кирил Петков е взело “по 15 млрд. дълг на месец, на година“ (валутата липсва в оригиналното изказване)?

ПРОВЕРКА:

Коалиционното правителство на “Продължаваме промяната”, БСП, “Има такъв народ” и “Демократична България” с премиер Кирил Петков е 19-о, а не 20-о правителство на България от демократичните промени насам.

Публично достъпните статистики с информация за държавния дълг – вътрешен и външен, на страната се водят от Министерството на финансите (МФ) и Националният статистически институт (НСИ). Те не се изготвят на база период на управление на дадено правителство. Данните се отчитат на месечна и на годишна основа 

Нов дълг често се тегли, за да се покриват стари задължения. Поради това не може увеличаването на дълга автоматично да се приписва на едно или друго правителство. Не може и да се сравняват различни периоди и контексти.

Да се прави сравение между номиналната стойност на държавния дълг между различни години, особено между такива, които са сериозно отдалечени във времето, е неточно. За такъв тип сравнение е по-коректно да се използва показателят “дълг спрямо брутния вътрешен продукт” (дълг/БВП).

Четворната коалиция с министър-председател Кирил Петков поема управлението на страната през декември 2021 г. и подава оставка през юни 2022 г. Фискалният резерв, който новото правителство наследява от кабинета “Борисов 3”, според данни на МФ към 31 май 2021 г. е 9,3 млрд. лева. Към 31 август 2022 г., когато вече четворната коалиция не е на власт, фискалният резерв на страната е 9,1 млрд. лева.

Докато кабинетът “Петков” е на власт дългът се движи между 31,2 млрд. лева и 30,1 млрд. лева, а съотношението дълг/БВП – между 23,9% и 20%.

Според информация на сайта на МФ по време на кабинета Петков са теглени три заема по 500 млн. лева – през март и април, и един от 300 млн. лева през майобщо 1,8 млрд. лева. 

До идването на кабинета “Петков” на власт държавният дълг на страната възлиза на около 32,5 млрд. лева. В стратегията за управление на държавния дълг, изработена от Министерството на финансите в кабинета “Петков”,  е прогнозирано дългът да нарасне до 47,1 млрд. лева през 2024 г. Това е увеличение с 15,8 млрд. лева спрямо размера на дълга през 2021-а. Но независимо дали гледаме данните за реално поетия дълг или прогнозата, не може да се твърди, че правителството на Кирил Петков е взело дълг, колкото всички правителства, управлявали досега.

ПРОВЕРЕНО:

Не е вярно, че коалиционното правителство на Кирил Петков, е взело толкова държавен дълг, колкото 20 други български правителства. До декември 2021 дългът възлиза на 32,5 млрд лева. Поетият дълг от кабинета „Петков“ по време на управлението му е в размер на 1,8 млрд. лева. Дори и ако се има предвид прогнозата за нарастване на номиналната стойност на дълга с 15.8 млрд. лева към 2024 г. спрямо 2021 г., отново не може да се твърди, че това правителство е „направило“ дълг колкото всички предишни. Не се потвърждава и твърдението, че става дума за „15 млрд. дълг“ на месец или на година.

Източници

Стратегия за управление на държавния дълг, 2022-2024

Средносрочна бюджетна прогноза 2023-2025

Код за вграждане графика 1: <div class=“flourish-embed flourish-chart“ data-src=“visualisation/12821557″><script src=“https://public.flourish.studio/resources/embed.js„></script></div>

Код за вграждане графика 2: <div class=“flourish-embed flourish-chart“ data-src=“visualisation/12821206″><script src=“https://public.flourish.studio/resources/embed.js“></script></div>

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, декември 2021 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11640

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, януари 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11699

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, февруари 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11749

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, март 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11780

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, април 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11833

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, май 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11881

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, юни 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11915

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, юли 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11933

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, август 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11951

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, септември 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11984

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“, октомври 2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/12030

Държавен дълг, Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/bg/5

Брутен държавен дълг, НСИ: https://www.nsi.bg/bg/content/11476/%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3

Брутен външен дълг, БНБ: https://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StGrossExternalDebt/index.htm

Докато не бъде приет бюджет за новата година, България няма да поема нов дълг от международните пазари: https://bnr.bg/post/101766199/dokato-ne-bade-priet-budjet-za-novata-godina-balgaria-nama-da-poema-nov-dalg-ot-mejdunarodite-pazari

Месечен бюлетин „Държавен дълг“ (2000 – 2016), Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/bg/statistics/1

Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ (2017 – ), Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/bg/statistics/20

Годишен обзор на държавния дълг (1999 – 2016), Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/bg/statistics/2

Годишен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ (2016 – ), Министерство на финансите: https://www.minfin.bg/bg/1229

General government gross debt: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_17_40/default/table?lang=en

Външният дълг на България се увеличи със 7,2% в края на януари, 31.03.2022: https://www.investor.bg/a/333-byudzhet-i-finansi/349230-vanshniyat-dalg-na-balgariya-se-uvelichi-sas-72-v-kraya-na-yanuari

Държавният дълг на България е сред най-ниските в ЕС, 26.04.2022: https://www.investor.bg/a/333-byudzhet-i-finansi/350914-darzhavniyat-dalg-na-balgariya-e-sred-nay-niskite-v-es

България е втора в ЕС с най-нисък дълг, 21.10.2022: https://www.pariteni.bg/novini/ikonomika/bylgariia-e-vtora-v-es-s-naj-nisyk-dylg-244012

Николай Ваньов: БВП сериозно изпреварва нарастването на външния дълг, 18.01.2023: https://bnr.bg/horizont/post/101765779/nikolai-vanyov-bvp-seriozno-izprevarva-narastvaneto-na-vanshnia-dalg

Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни  ДЦК при 0,55 % среднопретеглена доходност, 14.03.2022: https://www.minfin.bg/bg/news/11720

Министерството на финансите преотвори емисия 7,5-годишни ДЦК при 1,33 % среднопретеглена доходност, 22.03.2022: https://www.minfin.bg/bg/news/11732

Министерството на финансите погаси седемгодишна емисия еврооблигации с падеж 26.03.2022 г.: https://www.minfin.bg/bg/news/11744

Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни  ДЦК при 0,88 % среднопретеглена доходност, 11.04.2022: https://www.minfin.bg/bg/news/11767

Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни  ДЦК при 1,33 % среднопретеглена доходност, 10.05.2022: https://www.minfin.bg/bg/news/11793

Бюджетът за 2022 г. се очаква да приключи на дефицит от 2.9 на сто от прогнозния БВП: https://www.minfin.bg/bg/news/12066

Асен Василев внесе прогноза с наполовина по-нисък растеж, но същите приходи в бюджета: https://www.mediapool.bg/asen-vasilev-vnese-prognoza-s-napolovina-po-nisak-rastezh-no-sashtite-prihodi-v-byudzheta-news334493.html

Archive:Държавна финансова статистика: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_finance_statistics/bg&oldid=198692

General government deficit (-) and surplus (+) – annual data: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teina200/default/table?lang=en

Василев очаква българският дълг да надхвърли 54 млрд. лв. до 2025 г.: https://www.economic.bg/bg/a/view/vasilev-ochakva-bylgarskijat-dylg-da-nadhvyrli-54-mlrd-lv-do-2025-g

Правителството е одобрило Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2022 -2024 г., съобщи премиерът Петков: https://www.bta.bg/bg/news/economy/6853-Pravitelstvoto-e-odobrilo-Strategiya-za-upravlenie-na-darzhavniya-dalg-za-period

Какво се изисква от една държава, за да се присъедини към еврозоната?, ЕЦБ: https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/join_the_euro_area.bg.html

Годишен обзор на държавния дълг, 1999 г.: https://www.minfin.bg/bg/statistics/2

Договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз: https://www.consilium.europa.eu/media/20380/st00tscg26-bg-12.pdf 

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Публикацията е създадена по проекта FENCE: Building resilience for safeguarding political debates in EU Southeast frontiers с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Публикацията е създадена по проекта FENCE: Building resilience for safeguarding political debates in EU Southeast frontiers с подкрепата на Европейския съюз. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Ванеса Николова
Ванеса Николова
Ванеса Николова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като редактор и преводач в печатни и онлайн медии. Интересува се от теми, свързани със Западните Балкани и Далечния Изток, включително ядреното разоръжаване на Корейския полуостров. Вълнува се от астрономия и астрофизика и една от целите ѝ като журналист е да направи науката по-достъпна и интересна за обикновения читател. Работи с английски, испански, италиански, френски, руски, сръбски и корейски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката