fbpx

PolitiCheck: Не, България не е подписала протокол за приемане на неограничен брой мигранти

  • Не е вярно, че България се задължава да поеме огромен брой мигранти според допълнителния протокол към решението на EС за приемането на България в Шенген, както твърди Корнелия Нинова.

Твърдение:

Корнелия Нинова, БСП, 14 февруари 2024 г., от трибуната на Народното събрание:

„Ще припомня накратко: когато сглобката обяви, че е подписано споразумението в Австрия, скри от българското общество, че Съветът на ЕС е приел допълнителен протокол. Ние от БСП за България извадихме този протокол и го показахме. Тогава сглобката ни обвини в лъжа, манипулация и всяване на страхове. В този допълнителен протокол, който правителството скри от българското общество, пише, че се задължаваме да приемем неограничен брой афганистанци и сирийци, да дадем отговор в 3-дневен срок, да се приемат в 30-дневен срок. Тогава скрихте и мълчахте […] Оказа ли се истина това, което говорехме? Да. Ще дойдат бежанци в България.“

Проверка:

България не е поела ангажимент да приеме мигранти в замяна на прием в шенгенското пространство

В решението на EС за приемането на България в Шенген няма условие за прием на мигранти. Предишна проверка на Factcheck.bg показа, че в решението не присъства обвързаност за спазването на Дъблинския регламент или реадмисия на лица от трети държави. В Споразумението между България, Румъния и Австрия и анекса към него се уточнява, че трите държави се задължават да ограничават вторичното движение на хора, според Дъблинското споразумение. 

Пише още, че „България и Румъния се задължават да приемат обратно всички, търсещи убежище, за които са отговорни в съответствие с Дъблинския регламент, без ограничения на броя на хората, приети в рамките на месец. София и Букурещ следва да гарантират бърз отговор в рамките на три дни на заявки за връщане/приемане на молби, най-вече от афганистанци и сирийци, търсещи убежище“.

Нито в решението на ЕС, нито в Споразумението, нито в анекса към него не е поставено ново условие за прием на бежанци в България, различно от задълженията на България по Дъблинското споразумение. Не е упоменат и задължителен брой хора, които да бъдат приети обратно.

Подробен анализ на Factcheck.bg за дезинформацията около влизането ни в Шенген показва, че през годините големия брой искания за връщане на мигранти в България води до малък процент действително върнати хора.

Реадмисия мвр 2022, стр.7, https://www.mvr.bg/docs/default-source/planiraneotchetnost/spravka_december_2022_internet.pdf?sfvrsn=3ba46f8a_2
Реадмисия мвр 2023, стр. 7, https://www.mvr.bg/docs/default-source/planiraneotchetnost/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-2023_internet.pdf?sfvrsn=df0c7b2e_2

Също така, голям брой от исканията за обратен прием на бежанци към България не е придружен от заявка за прехвърляне, а немалка част от заявките е отхвърлена от българската държава съгласно разпоредбите на дъблинския регламент. Част от заявките за трансфер се обжалват от самите бежанци, като в по-голямата част от случаите съдът се произнася в тяхна полза.  

Проверено:

Внушението, че България е поела ангажимент да приеме непослилен брой мигранти в замяна на прием в шенгенското пространство е невярно. България се задължава единствено да спазва Дъблинското споразумение, ангажимент, който е спазвала и досега. 

Източници:

Решение (EС) 2024/210 на Съвета от 30 декември 2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32024D0210

Дезинформацията за влизането ни в Шенген внушава страх от бежанците и недоверие в ЕС: https://factcheck.bg/dezinformaciyata-za-vlizaneto-ni-v-shengen-vnushava-strah-ot-bezhancite-i-nedoverie-v-es/

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Публикацията е направена с финансовата подкрепа на Google. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Дафина Кандова
Дафина Кандова
Дафина Кандова завършва социални науки в университета Луи Люмиер в Лион. Нейният разнообразен път включва интереси като задълбочени изследвания на европейската миграционна криза и миграционните политики на Европейския съюз, както и изучаване на влиянието на социалните мрежи върху консумацията на информация. Развива силен интерес към развитието на цифровата памет и нейното влияние върху онлайн следите, които оставяме. Нейният професионален път се характеризира с разнообразие - има опит както в писането на статии за дейността на неправителствения сектор в България, така и в управлението на проекти за изграждане на соларни електроцентрали в Кения. Владее английски и френски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката