fbpx

Ромска легенда стана повод за подвеждащи публикации във Фейсбук

  • Фейсбук публикациите на снимка на „Учебно помагало за 2-4 клас“ с текст „Как били създадени хората“ са подвеждащи, защото не дават конкретна информация и контекст.

  • От публикациите не става ясно нито какъв е жанрът на текста, нито по какъв предмет се изучава, нито дали е част от задължителната подготовка на учениците;

  • Всъщност става въпрос за приказка, изучавана в избираем модул за ромския фолклор.

„Не е за вярване!“, „Възмутително!“, „Ужас!“ – с такива коментари са съпроводени публикации във Фейсбук на снимка, показваща текст на ромска приказка за създаването на хората. Според надпис на снимката става дума за учебно помагало за децата между 2-ри и 4-ти клас.

Повечето коментари, макар и емоционални, не обясняват от какво точно са възмутени или недоволни потребителите. Някои изразяват неодобрение към съдържанието на приказката, други – че подобен текст е включен в учебната програма на българските деца. Задават се въпроси по какъв предмет се използва въпросното помагало и дали текстът е одобрен от МОН. Ето какво показва проверката на Factcheck.bg.

Това не е първият път, в който темата активизира потребителите в социалните медии. Статии в български сайтове от юни и юли 2019 г. съобщават за ромската приказка за създаването на хората, която е „изумила“ родители и учители.

В публикациите от 2019 г. като източник на текста е посочено учебното помагало „Истории край огнището“, разработено от център „Амалипе“. Такова помагало наистина съществува. То е предназначено за ученици между втори и четвърти клас в рамките на обучението по свободноизбираемия предмет (СИП) „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор“. Предметът се преподава в училищата, които изберат да предлагат подобен свободноизбираем модул.

Според сайта на организацията, програмата се реализира от 2002/2003 г. от Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” с подкрепата на Министерство на образованието и науката, Институт “Отворено общество” и други фондации и институции. „Амалипе“ е неправителствена организация, която работи в областта на образованието, здравеопазването, предоставяне на социални услуги и подкрепа на ромите.

Помагалото „Истории край огнището“ е свободно достъпно на уеб страницата на център „Амалипе“. Въпросната приказка е поместена на страници 66-а и 67-а, но макар текстът да е почти идентичен, не изглежда по същия начин – има друго заглавие и посочен автор – Теодора Крумова.

Текст със заглавие „Как били създадени хората“ фигурира в книгата на Цанко Лалев „Ромски, турски, арменски, еврейски приказки“ на издателство „ПАН“. Сборникът с приказки не е включен в задължителната за изучаване литература в средното образование, но може да бъде открит в списъците с препоръчителната литература за лятната ваканция в отделни училища.

В учебната програма по литература за пети клас, одобрена от МОН през 2017 г., присъства друга ромска легенда. Заглавието ѝ е „Легенда за рома“, като в учебния план е описано, че тя е откъс от ромска приказка, преразказан от Михаил Георгиев. В учебната програма е заложено учениците да бъдат запознати с различните митологични и фолклорни представи за произхода на човека и Вселената. Учебният план на петокласниците включва древногръцките митове за произхода на боговете, преразказ по Библията за началото на света и тема, посветена на фолклорния модел за света, в която са представени различни приказки и фолклорни традиции.

Проверено:

Публикацията във Фейсбук със снимка на ромска приказка за създаването на хората, е подвеждаща. Надписът „Учебно помагало“ внушава, че става дума за задължително четиво, без да е ясно какъв е жанрът на текста и по кой предмет се изучава. Всъщност става дума за ромска легенда, която може да бъде намерена в учебно помагало за СИП „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор“ (2-4 клас) или в сборника „Ромски, турски, арменски, еврейски приказки“. В задължителната учебна програма по литература за пети клас присъства друга ромска легенда – „Легенда за рома“, тъй като в програмата има тема за различните (библейски, митологични, фолклорни) представи за създаването на света и хората.

Източници

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА ЗА V КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) – МОН https://www.mon.bg/bg/2000

Учебни материали, Център „Амалипе“: https://amalipe.bg/publikacii/uchebni-materiali/

СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ и добри практики за намаляване отпадането на ромските деца от училище: https://amalipe.bg/sip-romski-folklor-praktiki/

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Ванеса Николова
Ванеса Николова
Ванеса Николова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е като редактор и преводач в печатни и онлайн медии. Интересува се от теми, свързани със Западните Балкани и Далечния Изток, включително ядреното разоръжаване на Корейския полуостров. Вълнува се от астрономия и астрофизика и една от целите ѝ като журналист е да направи науката по-достъпна и интересна за обикновения читател. Работи с английски, испански, италиански, френски, руски, сръбски и корейски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката