fbpx

Социалистическа България не е била на водещо място в света по стандарт на живот, здраве, наука или технологии

  •  Не съществуват достоверни данни за мястото, което НРБ е заемала в света по посочените показатели, защото такива „класации“ не са правени;

  • Няма как коректно да бъдат сравнени различни системи на управление като тези с пазарна икономика и тези с пряк контрол на държавата върху икономическите и социалните дейности;

  • След 2019 г. по реални данни стандартът на живот в България се е повишил над 5 пъти, в областта на образованието и здравеопазването страната е на 48-о място в света, по иновации е на 35-о, а по свобода на словото на 71-о място.

От началото на март в социалните мрежи отново се разпространява невярната информация, че НРБ е заемала челни места в света в по стандарт на живот, образование, здравеопазване,технологични производства и свобода на словото. В същите сфери е „сравнена“ ситуацията през 2019 г., където страната ни е изпаднала от водещите места в „класацията“. Публикациите във Фейсбук са със заглавие „За тези които са забравили, за тези които никога не са знаели и за тези които никога няма да го разберат“ (запазен е оригиналният правопис).

Текст със същото съдържание, но озаглавен „Когато цифрите говорят и боговете мълчат“, циркулира в социалните медии от лятото на 2023 г. Разпространението е кампанийно и се случва в три отделни отрязъка от време. Първоначалната вълна е в периода 15 – 25 юни, следва втора – между 17-и и 20-и август, а в дните около 9-и септември постът отново става „актуален“ като част от текста и визията са променени, но внушението се запазва.

Проверка на Factcheck.bg не откри първоизточника на твърденията, но установи, че популяризирането им във Фейсбук започва след публикация в сайта Информиран.нет на 15 юни.

Анонимното твърдение, че комунистическа България е била на 26-то място в света по стандарт на живот, на 6-то място по качество на здравеопазването, на 2-ро място по образование, на 3-то по технологично развитие и на 68-о място в света по свобода на словото, се „позовава“ на авторитетни институции като ОССЕ, ООН и ЦРУ като това би трябвало да удостовери  автентичността на данните.

От изброените организации обаче само в системата на ООН се изготвят икономическа и социална статистика и анализи като водещи в тази сфера са Световната банка, Международния валутен фонд, Световната здравна организация.  

Поставянето на социалистическа България на „световната сцена“ при сравненията също не дава достоверна картина за икономическото и социално развитие на страната до 1989 г. Съотнасянето на данни от различни системи на управление като тези с пазарна икономика и тези с пряк контрол на държавата върху икономическите и социалните дейности не е коректно. Още повече, че данните, подавани от НРБ към външния свят, са изготвяни от Централното статистическо управление, структура, пряко подчинена на държавата. Статистическите резултати трябва да показват „изпълнението и преизпълнението” на заложените по петилетки цели и да доказват „предимствата” на социалистическото управление.

До 1989 г. НРБ не е била на 26-о място по стандарт на живот

Не съществува „класация“ на държавите по БВП на глава от населението, още по-малко такава, която да е обща за целия свят от времето на Студената война. Този измерител е официално въведен през 1993 от Световната банка и няма как да е бил използван за определянето на стандарта на живот по време на комунистическия режим.

Стандартът на живот реално се повишил, като БНД на глава от населението е нараснал с над 5 пъти. 

До 1989 г. НРБ не е включвана в световни класации по здравеопазване и образование

НРБ никога не е била включвана в класации по здравеопазване и образование и няма как да е заемала съответно 6-то и 2-ро място по тези показатели в света. А това, че „днес“ е „паднала“ до 82-ро място по здравеопазване и 78-о по образование категорично не отговаря на истината. 

Според данните на авторитетната организация World population review по тези показатели се намираме на доста по-високи позиции. В класацията на организацията през 2020 г. България е на 48-о място в света по образование, по здравеопазване е също 48-ма според последните данни от 2018 г. 

До 1989 г. НРБ не е била на 3-то място в света по технологии и технологично производство. 

Симулация на данни за страните с най-голям напредък в технологиите в YouTube, поставя България на „челното“ 31-о място през 1990 г.

В момента България е поставена на 44 място в света за 2022 година по готовност на правителството да използва изкуствен интелект в класацията на Организацията на Обединените нации за индустриално развитие (UNIDO).

Според друг показател- Глобалният иновационен индекс (GII), България е на 35 място сред 132 страни с тенденция да подобрява резултатите си, както се вижда от таблицата по-долу.

До 1989 г. България е несвободна страна

В така наречената „класация“ от ФБ поста абсолютно невярно се твърди, че в НРБ е имало свобода на словото и то по-голяма, отколкото в момента. Цинично е да се говори изобщо за свобода на словото в държава с еднопартийно управление, в чиято конституция чл. 1, ал. 2 гласи, че „ръководната сила в обществото и държавата е Българската комунистическа партия“.

Държавна сигурност играе ролята на политическа полиция, особено чрез своето Шесто управление за „борба с идеологическата диверсия и противодържавните прояви“. 

В изследването си „Свободата в света 1987-1988“ неправителствената организация Freedom House НРБ е определена като несвободна страна с най-ниския индекс 7. 

Според категоризацията на организацията това означава, че в държавата има  политически терор, „съществува  всеобхватен страх, липса на независимо изразяване дори в тесен кръг, няма почти никакви публични изяви на опозицията (ако има такава-б.а)“.

В класацията на друга неправителствена организация – Репортери без граници,  през 2002 г. България заема 38-о място. През 2019 г. страната достига до най-ниската позиция, която е заемала до момента, в класацията- 119 място.

Методологията на Световния индекс за свободата на пресата е променена през 2022 г. и резултатите сега се оценяват спрямо пет отделни категории: политически контекст, правна рамка, икономически контекст, социокултурен контекст и безопасност. Така България в момента заема 71 място сред 180 държави.

България след 1990 г.

Програмата на ООН за развитие – UNDP, изготвя Индекс на човешкото развитие (ИЧР), който съчетава данните за БВП на човек от населението с данни за здравеопазване, образование, неравенство и равнопоставеност на половете. Обхватът на информацията е от 1990 година насам и данни за социалистическото управление на България не могат да се открият и в този източник. 

Държавите се подреждат по скала от 0 до 1, като 1 е най-високото ниво на развитие. Страните с по-високи класации по ИЧР обикновено имат по-добри системи на здравеопазване, по-високи нива на образование, по-ниски нива на бедност, по-голямо равенство между половете и по-висок стандарт на живот.

Източник: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

Индексът на човешкото развитие на България, проследяван от 1990 г. показва постепенно покачване до резултат 0,795 през 2021 г. България се намира в категорията „високо човешко развитие“ и е на 68 позиция сред 191 държави през 2021 г.

Проверено:

Не е вярно, че НРБ е била на водещо място в света по образование, технологии, здравеопазване, стандарт на живот и особено по свобода на словото. Световни класации по тези показатели не са изготвяни  до 1989 г и социалистическа България не присъства в тях. Няма как да се прави сравнение между държави с различни форми на управление и различни икономически модели. Под съмнение е и истиността на данните, които са подавани от държавите в социалистическия лагер към международни финансови институции.

Източници

Структура на ООН: https://www.un.org/en/about-us/un-system

Статистически годишник на НРБ 1988 г.: https://www.marxists.org/bulgarsky/bulgaria/godishnik/1988.pdf

Определение за БВП на МВФ: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/gross-domestic-product-GDP#:~:text=The%20international%20standard%20for%20measuring,Nations%2C%20and%20the%20World%20Bank.

Стойности на БВП и БНД: https://www.cso.ie/en/interactivezone/statisticsexplained/nationalaccountsexplained/grossnationalproductgnpandgrossnationalincomegni/

Индекс на човешкото развитие: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

Класации на България по здравеопазване и образование: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country; https://worldpopulationreview.com/country-rankings/best-healthcare-in-the-world

Място на България според Индекса на човешкото развитие на ПРООН: https://hdr.undp.org/data-center/specific-country-data#/countries/BGR

Доклад за човешкото развитие на ПРООН за 1990 г.: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1990

България на 31 място по технологии през 1990: https://www.youtube.com/watch?v=MyPvDo_jtyY

България, класация по технологии през 2022:  https://www.unido.org/sites/default/files/files/2023-01/Government_AI_Readiness_2022_FV.pdf

Глобален иновационен индекс: https://www.globalinnovationindex.org/Home

Място на България според Световната организация по интелектуална собственост:  https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/bg.pdf

Конституция от 1971 г.: https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1971)#%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_III_OCHOBH%D0%98_%D0%9FPABA_%D0%98_%D0%97A%D0%94%D0%AA%D0%9B%D0%96EH%D0%98%D0%AF_HA_%D0%93PA%D0%96%D0%94AH%D0%98TE

Ролята на 6ГУ на ДС: https://desebg.com/dejnost/478-2011-11-18-14-04-21

Доклад на Фрийдъм хаус 1987: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-11/FIW%201987-1988%20Book%20Scan.pdf

Репортери без граница доклад за България 2002: https://rsf.org/en/index?year=2002

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Публикацията е направена с финансовата подкрепа на Google. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg.

Елена Фурнаджиева
Елена Фурнаджиева
Елена Фурнаджиева е журналист с над 25-годишен професионален опит. Завършила е Славянски филологии, със специалност Чешка филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Професионалният й път започва в Дарик радио от самото му създаване. Работи като съдебен и политически репортер и е сред журналистите, отразявали протестите срещу кабинета Виденов през зимата на 1996-1997 година. През 2001 г. се присъединява към екипа на БТВ като продуцент, а след това е Отговорен редактор на “Новини и актуални предавания“. Елена става част от създателите на българския офис на BiT през 2015 г., където работи като Главен изпълнителен продуцент. В момента живее със семейството си във Флоренция, Италия. Владее английски, италиански, чешки, словашки и руски.

Още по темата

Категории

Още от рубриката