fbpx
За нас

Прозрачност на финансирането

Нашите спонсори нямат никаква роля в процеса по проверка на фактите. Factcheck.bg работи с независими журналисти и няма никаква лична, политическа или институционална обвързаност с която и да е от темите, които отразява (в България или извън границата на страната). Прочетете повече за редакционната ни политика тук.

Програма за малки грантове на американското посолство в България

Factcheck.bg получава подкрепа от програмата за малки грантове на американското посолство в България за обучения по проверка на фактите за журналисти, студенти и активисти в периода януари - ноември 2021 г. Подкрепата от американското посолство финансира и организацията на конкурс по проверка на фактите на тема “Права на прицел”. Американското посолство няма никаква роля и намеса (редакционна, надзорна или друга) в процесите, финансирани от тях. Всички процеси се управляват изцяло от Factcheck.bg

Финансиране от Европейския парламент

В периода май - септември 2021 Factcheck.bg работи като част от проекта “DetecDisinfoNet” с финансиране, осигурено от Европейския парламент. Целта на проекта е да финансира проверки на фактите по теми, засягащи европейската общност, включително пандемията, енергетика, човешки права и международна политика. Всички проверки, финансирани от този проект, са обозначени. Европейският парламент няма никаква роля в публикуването им, извън финансирането. Главният редактор на Factcheck.bg проверява и оценява всяка тема за потенциален конфликт на интереси и поема пълна отговорност за избора на теми и начина, по който проверките са извършени. В периода декември 2021 - юли 2022 Factcheck.bg получава финансиране от Европейския парламент по друг проект, чиято цел е изграждането и увеличаването на общността, занимаваща се с проверка на фактите.

Фонд Активни Граждани

През октомври 2021 г. Factcheck.bg стартира нов проект, чиято цел е да развие общност на учени, проверители на фактите, които да работят в колаборация с журналистическия екип на Factcheck.bg. Проектът е подкрепен финансово от “Фонд Активни Граждани” в България. Финансиран от донори от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и администриран от Институт Отворено общество - София, целта на “Фонд Активни граждани” е да насърчи развитието на гражданското общество. Финансирането включва развитие на методология за научни проверки на фактите; създаване на система за координация и съдействие при проверките на факти между учени и журналисти; обучения по проверка на фактите за учени; писане и публикуване на проверки на фактите на сайта на Factcheck.bg. Проектът приключва през октомври 2023 г.

Програма „Публична дипломация“ на НАТО

Factcheck.bg получи финансиране по програма „Публична дипломация“ на НАТО за работа върху 4 кратки видеа и 6 текстови проверки на фактите в периода 1.10 - 31.12.2021 г. Финансирането има за цел да насърчи усилията по проверки на фактите в страните членки на НАТО. Влияние от НАТО няма нито в избора на теми за проверка, нито в начина, по който се проверяват те. Всички текстове, публикувани с финансирането на програма „Публична дипломация“ към НАТО, ще бъдат ясно обозначени.

Фонд за иновации срещу дезинформацията, Държавен департамент на САЩ

Проектът „Засилване на капацитета за проверка на фактите на Factcheck.bg“ е финансиран от американския Фонд за иновации срещу дезинформацията. В рамките на проекта ще бъдат публикувани най-малко 18 проверки на политически твърдения, дезинформационни наративи и кампании в традиционните и социалните медии. Основните цели на проекта са да увеличи бързината и задълбочеността в процеса на проверка на фактите, свързани с важни събития в България и света като войната в Украйна. По-широката цел на проекта е да създаде достоверна и устойчива медийна среда като предоставя безплатно и необходимо съдържание по актуални въпроси за ползване от българските независими медии, които имат ограничени ресурси да се борят срещу дезинформацията. Продължителността на проекта е от 1 октомври 2022 г. до 31 март 2023 г.

Откриване и проверка на дезинформация, Държавен департамент на САЩ

Проектът „Увеличаване общността на проверителите на факти в България“ се изпълнява в партньорство с Poynter Institute for Media Studies и се състои от три основни дейности. В първия партньорите разработиха програма и ръководство за проверка на фактите, предназначени да развият умения за проверка на фактите в българските национални и регионални журналисти и студенти по журналистика. Следващият елемент се състои от обучение на 12 фактчекъри от Factcheck.bg и други медии, които да станат професионални фактчекъри. Третият елемент е факт-чекинг академията, която има две сесии – лятна и есенна, за обучение на 100 регионални журналисти и студенти по журналистика.

Европейски медиен и информационен фонд

Проектът „Устойчив подход срещу дезинформацията - COMDISWAY“ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски медиен и информационен фонд, управляван от Calouste Gulbenkian Foundation. Отговорността за съдържанието е изцяло на Factcheck.bg и не отразява непременно възгледите на ЕМИФ, и партньорите на фонда, Calouste Gulbenkian Foundation и Европейския университетски институт.

Проектът има за цел да разработи систематична и устойчива стратегия за справяне с дезинформацията в България, свързанa с критични събития. Стратегията на проекта е да се бори с дезинформацията с модел, който включва предварителна проверка, текуща проверка и разобличаване на дезинформации и актуализации по чувствителни теми.

Екипът на проекта ще търси дезинформация по два начина – в изолирани български Facebook групи и чрез международни партньорства (IFCN, Science+) и други платформи за проверки на фактите (EDMO, ЕС срещу Disinfo). По този начин проектът ще може да адресира както местни дезинформационни дискурси, така и основни наративи, популярни в Централна и Източна Европа.

Статиите за дезинформация за войната в Украйна и нейния по-широк контекст ще бъдат превеждани на украински във Factcheck.bg. Проектът се изпълнява в партньорство с украинската платформа за проверка на факти StopFake. StopFake.org ще препубликува статиите на Factcheck.bg, които засягат дезинформации, идващи от България, за войната в Украйна.

Европейски парламент: проект „Провери и гласувай“

Период: декември 2023- май 2024

Целта на проекта е да се повиши осведомеността и да се изгради устойчивост сред гласуващите за първи път, но също и сред широката общественост спрямо манипулирането на информация, свързана с европейските избори през 2024, и да се помогне за разрастването на общността на together.eu на ЕП. Стратегията има за цел да достигне и ангажира гласуващите за първи път и млади гласоподаватели, медийни специалисти, представители на граждански организации и обикновени граждани.

За периода на 6-месечния проект екипът ще изготви и публикува във Factcheck.bg най-малко 12 проверки на факти, анализи на дезинформация или предварителни проверки на информация, свързани с изборите за Европейски парламент през 2024 г.

Дейностите включват още и разработване на концепция и осигуряване на лектори за 6 семинара за проверка на фактите за избиратели, които гласуват за първи път. Целта на семинарите е повишаване на капацитет на младите избиратели за идентифициране на дезинформация, свързана с ЕС и европейските избори през 2024 г., повишаване на осведомеността за необходимостта от проверка на фактите и повишаване на медийната грамотност.

Партньорство с Google

Асоциация на европейските журналисти-България и Google стартират ново партньорство като съвместно усилие в подкрепа на медийната грамотност и борбата срещу дезинформацията. Финансирането на Google ще помогне на Factcheck.bg да увеличи съдържанието и екипа си, както и да създаде поне 5 нови партньорства с медии и да удвои онлайн присъствието си (посещения на сайта и последователи в социалните медии). В рамките на проекта ще бъдат направени най-малко 96 проверки по различни актуални теми. Проектът е с продължителност юли 2023 - юли 2024.

Европейска мрежа за стандарти при проверка на факти и Google

Factcheck.bg си сътрудничи с Европейската мрежа за стандарти при проверка на факти (EFCSN) и коалиция от над 40 организации за проверка на факти в цяла Европа за създаване на цялостна база данни за проверка на факти, фокусирана върху изборите за Европейски парламент през 2024 г.. Проектът е подкрепен от Google и стартира официално на 21 март 2024.

Тази първа по рода си отворена база данни събира и категоризира проверки на политически факти, разобличаване на дезинформация и доклади за тенденции, докладвани от коалиция от 40+ организации за проверка на факти в цяла Европа в проекта Elections24Check.

Потребителите могат да търсят и филтрират статии на различни езици, свързани с конкретни държави и политически партии и отнасящи се до определени теми, като промените климата, сигурността и отбраната. Целта е да се увеличи сътрудничество между европейските проверители на факти и да се предостави ресурс за европейските граждани преди вота през юни.

Като част от проекта статистическата информация за тенденциите в дезинформацията по време на изборите ще стане достъпна, след като организациите въведат своите данни, а изследователите ще имат възможността да поискат достъп до пълен набор от данни.

Програма на Meta за проверка на фактите от трета страна

От първи март 2024 Factcheck.bg започва партньорство с Meta към програмата за проверка на фактите от трета страна.

Factcheck.bg ще преглежда и оценява точността на съдържанието в България в допълнение на работата, която агенция AFP (Агенция „Франс прес“) вече извършва в страната. Като част от борбата на Meta срещу разпространението на невярна информация, Meta си партнира с независими проверители на факти от цял свят, които преглеждат и оценяват точността на съдържанието. Когато проверител оцени дадена информация като недостоверна, Meta започва да я показва по-надолу във фийда с новини, което значително намалява разпространението ѝ. Това предотвратява разпространението на дезинформация и намалява броя на хората, които я виждат. Страници и домейни, които повторно споделят дезинформационни материали, също ще забележат спад в разпространението и ще им бъде отнета възможността да реализират печалби и да пускат реклами. Когато публикация е маркирана като фалшива информация, Meta предупреждава потребителите, които я виждат или опитват да я споделят, за това, че съдържа неверни твърдения. Проверителите на факти не премахват публикации, акаунти или страници от Facebook или Instagram.

Организациите, проверяващи фактите, не свалят съдържание – публикации, профили или страници от Facebook. Meta ограничава разпространението на неверни новини и съмнително съдържание като кликбейтове и предупреждава потребителите, давайки им повече контекст за публикациите, които виждат.

Повече информация: Въпроси и отговори за програмата на Meta