fbpx

Вярно е, че България е сред първите по извънредна смъртност по време на пандемията от Ковид-19

  • България e регистрирала най-високата надвишена смъртност по време на пандемията от Ковид-19 в сравнение с останалите държави от Европейския съюз и една от най-високите в света;

  • Според някои модели за оценка на извънредната смъртност България е на първо място в света;

  • През 2021 г. е отбелязан исторически национален „рекорд“ с най-високото ниво на смъртност от 1945 г. досега.

„СЗО обяви край на пандемията от COVID-19. Официално България сме световни шампиони“, пише експертът по управление на кризи Петър Велков във Фейсбук и публикува скрийншот с данни за надвишената смъртност в резултат на  COVID-19. От данните се вижда, че България е на първо място.

„Световен шампион“ ли е България по надвишена смъртност?

Данните в публикацията са от инструмента на The Economist „Проследяване на надвишената смъртност от Ковид-19 по държави“ за периода април 2020 – април 2023 г. От снимката на екрана се вижда, че данните са до 6 май 2023 г. Източник на данните са Human Mortality Database (База данни за човешката смъртност), създадена в сътрудничество между Калифорнийския университет – Бъркли, германското Дружество за научни изследвания „Макс Планк“ и World Mortality Dataset (База данни за световната смъртност), създадена от Ариел Карлински и Дмитрий Кобак.

Източник: The Economist

Извънредна или надвишена смъртност представлява сравнение на броя смъртни случаи през определен период с броя на смъртните случаи, които се очакват на база на предишните тенденции. Данните по държави не може да се съпоставят механично, тъй като за всеки базовото равнище, с което се сравнява извънредното, е различно. Освен това, разработването на методи за събиране и сравняване на тези данни в периода на пандемията, все още продължава и различните изследвания се основават на различен набор от държави и различни методи на изчисляване. 

Според данните от The Economist до 23 май 2023 г. България все така е на първо място в света по надвишена смъртност на 100 хил. души с 38 190 официално обявени смъртни случаи заради Ковид-19, 72 400 извънредни умирания или 1 067 на 100 000 души. През ноември и декември 2020 г. е регистриран особено висок брой смъртни случаи в Югоизточна Европа, като България отбелязва най-високите седмични нива на надвишена смъртност от всяка друга страна в инструмента на The Economist.

Източник: The Economist

Според данни на Our World in Data оценките на СЗО за надвишената смъртност в България са занижени в сравнение с тези на The Economist. СЗО обаче не публикува данните в сравнителен вид, а държава по държава.

Източник: Our World in Data

Създателите на World Mortality Dataset (Данни за световната смъртност), Ариел Карлински и Дмитрий Кобак обясняват, че целта им е била да създадат модел, чрез който да изчисляват надвишената смъртност въз основа на данни от различни организации за 103 държави, събрани в една обща база. Впоследствие тази база данни е вградена в различни инструменти за проследяване – този на The Economist, на the Financial Times, както и на Our World in Data. Така че на пръв поглед има различни източници, чиито данни могат да се сравняват, но на практика зад различните инструменти стои един и същ набор от данни. В научно изследване на Карлински и Кобак от 2021 г. България се нарежда на второ място в света след Перу с 460 умирания на 100 000 души население. 

Според научно изследване на български учени от наши и чужди университети, публикувано в авторитетната библиографска база данни PubMed, България е отбелязала най-високата надвишена смъртност в хода на пандемията, надхвърляща 1% от населението. Изключително висока надвишена смъртност е регистрирана и сред хората в активна възраст. 

Източник: PubMed

Според авторите особено тежкото отражение на пандемията в България се дължи на комбинацията от неблагоприятна демография, неконтролирано разпространение на вируса, лошо подготвена болнична система и ниски равнища на ваксинация. 

„Неочаквано високата извънредна смъртност в двата пика на пандемията през 2020 и 2021 г. в международен план постави България на челните места в негативните световни класации“, се казва в аналитичен доклад на Национален център по обществено здраве и анализи от 2021 г., с който Factcheck.bg разполага.

В поръчан от държавата експертен доклад от 2022 г. е посочено, че България се нарежда на второ място в света след Перу по смъртност от Ковид-19 на 1 млн. души население и на първо място по надвишена смъртност. Според документа през 2021 г. нивото на смъртност е най-високото в България, достигано в исторически план от 1945 г. досега. Цитират се данните на Националния статистически институт (НСИ), които показват, че броят на починалите в страната през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност – 21.7%. Спрямо предходната година те се увеличават с 24 260, или с 19.4%.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Според годишните данни за умиранията по причини през 2020 г. на НСИ общият брой на починалите е 124 735, от които 8554 (7%) от SARS-CoV-2. В сравнение с 2019 г. абсолютният брой на починалите е нараснал с 16 652.

Източник: НСИ

Въз основа на данните на НСИ Институтът за пазарна икономика прави извода,  че 2021-а е годината с втората най-голяма смъртност като брой в историята на България. Повече смъртни случаи са отчетени само през 1918 г., когато са починали над 151 хил. души.

Че България има най-висока надвишена смъртност в сравние с държавите от ЕС и Великобритания се вижда и от сравнително изследване на Бюрото за национална статистика на Обединеното кралство. 

Определянето на извънредната смъртност по време на пандемията и сравнението между държавите са затруднени от множество фактори. Изследователите използват различни методики, бази данни и периоди. Не всички държави предоставят надеждни данни. Влияние оказват също специфични за държавите фактори като възрастовата структура на населението и състоянието на здравната система. 

Опасенията на изследователите са, че надвишената смъртност може да се окаже значително по-висока от предварителните оценки.

Източник: The Economist

Извънредна смъртност на 100 хил. души (оценки):

Източник: The Economist

 

Официално обявени смъртни случаи от Ковид-19 на 100 хил. души:

Източник: The Economist

Проверено:

Твърдението, че България е „световен шампион“ по надвишена смъртност е вярно спрямо конкретните предоставени данни. Инструментът за проследяване на смъртността на The Economist може да се приеме за надежден и основан на научна методика, използвана и в други инструменти. Въпреки това сравнението между данните за различните държави в света трябва да се прави с известна условност, тъй като не всички държави публикуват достатъчно надеждни данни. По отношение на ЕС със сигурност може да се твърди, че България е отбелязала най-висока надвишена смъртност. През 2021 г. е отбелязан исторически национален „рекорд“ с най-високото ниво на смъртност от 1945 г. досега.

Източници

Tracking covid-19 excess deaths across countries: https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

The pandemic’s true death toll: https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-estimates

Estimated cumulative excess deaths during COVID: https://ourworldindata.org/grapher/excess-deaths-cumulative-economist-single-entity

The Economist’s tracker for covid-19 excess deaths: https://github.com/TheEconomist/covid-19-excess-deaths-tracker

World Mortality Dataset: https://github.com/akarlinsky/world_mortality

The true death toll of COVID-19: https://www.who.int/data/stories/the-true-death-toll-of-covid-19-estimating-global-excess-mortality

Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19): https://ourworldindata.org/excess-mortality-covid#:~:text=Excess%20mortality%20using%20raw%20death%20counts,-Besides%20visualizing%20excess&text=The%20raw%20death%20count%20gives,19%20deaths%20during%20that%20year

Glossary:Excess mortality: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Excess_mortality

Карта с данни за „свръхсмъртността“ в Европа: https://www.nsi.bg/bg/content/18688/basic-page/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%E2%80%9E%D1%81%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85%D1%81%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%E2%80%9C-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0

Estimating excess mortality due to the COVID-19 pandemic: a systematic analysis of COVID-19-related mortality, 2020–21: https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)02796-3/fulltext

Coronavirus (COVID-19) Deaths: https://ourworldindata.org/covid-deaths

Свръхсмъртност на фона на хиляди аргументи: https://ime.bg/articles/svryhsmyrtnost-na-fona-na-hilyadi-argumenti/

How we estimated the true death toll of the pandemic: https://www.economist.com/graphic-detail/2021/05/13/how-we-estimated-the-true-death-toll-of-the-pandemic

Excess mortality – statistics: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics#Excess_mortality_in_the_EU_between_January_2020_and_March_2023

Incidence of coronavirus (COVID-19) deaths in Europe as of January 13, 2023, by country: https://www.statista.com/statistics/1111779/coronavirus-death-rate-europe-by-country/

Excess mortality in 2020 reached its peak in November: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210216-2

Human Mortality Database: https://www.mortality.org/

Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset: https://elifesciences.org/articles/69336

The Impact and Progression of the COVID-19 Pandemic in Bulgaria in Its First Two Years: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36366409/

„Загубени са 860 хил. години живот“: експертен доклад проучи смъртността от COVID-19 в България: https://www.dnevnik.bg/zdrave/2022/11/25/4418191_zagubeni_sa_860_hil_godini_jivot_eksperten_doklad/

Comparisons of all-cause mortality between European countries and regions: 28 December 2019 to week ending 1 July 2022: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/comparisonsofallcausemortalitybetweeneuropeancountriesandregions/28december2019toweekending1july2022

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Ваня Гривова
Ваня Гривова
Ваня Гривова е завършила журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“. Дипломира се с отличие през 2022 г. Стажувала е като редактор онлайн медии. Вълнува се от теми, които засягат екология, зелено земеделие, европейска политика, както и културата и евроинтеграцията на Балканите.

Още по темата

Категории

Още от рубриката