fbpx

Язовир „Пазар дере“ – умишлено източен или незаконно пълен?

  • Язовирът е бил изпразван и преди периода 31 май – 3 юни 2021 г., в който ГЕРБ твърди, че водата е била умишлено източена, заради посещението на Петков;
  • До 21 юни 2021 г. язовирът се е водел в ремонт и по закон следва да е бил празен;
  • Собственикът на съоръжението ДКК обяснява наличието на вода със снеготопенето и обилните дъждове.

Читател на Factcheck.bg ни изпрати за проверка публикация на сайта ПИК от 3 януари 2022 г., в която се твърди: „Според официалните данни на Министерство на икономиката излиза, че за три дни [язовир] „Пазар дере“ е източен изцяло, за да може „борецът срещу корупцията“ Петков да си направи безплатна реклама.“ Става дума за видео, публикувано на 11 юни, в което Кирил Петков – тогава служебен министър на икономиката, показва, че язовирът стои празен, въпреки че официално ремонтът му е приключил в края на декември 2020 г. Петков оповести данни за злоупотреба с публични средства при ремонта на стотици язовири в цялата страна.

Източик: ПИК

Публикацията на ПИК се базира на твърдения на партия ГЕРБ. Бившите управляващи разпространиха снимки и данни от контролно-измервателната система, които показват, че няколко дни преди проверката на Кирил Петков, язовирът е бил пълен с вода. Информация е предоставена от бившия служебен министър на икономиката Даниела Везиева в отговор на въпрос от депутатката от ГЕРБ Десислава Атанасова.

„На 31 май въпросният язовир не е локва, а е пълен. Кой нареди този язовир да бъде източен и дни след това да бъде направен този репортаж? Това е едно тежко подвеждане на обществото“, заяви Лъчезар Борисов, министър на икономиката в третото правителство на Бойко Борисов.

Factcheck.bg събра фактите по случая. Ето какво знаем.

Имало ли е вода в язовира

Твърдението на ГЕРБ, че язовирът е бил източен нарочно заради инспекцията на Кирил Петков се основава на данните за четири дни между 31 май и 3 юни 2021 г. Factcheck.bg поиска и получи данни от измервателната станция на съоръжението за цялата 2021 г.

Липсват данни за два периода – от 1 януари до 4 февруари и от 21 до 31 май 2021 г. От държавната фирма „Монтажи“ ЕАД обясняват липсата на информация през януари с „извършена кражба на фотоволтаичен модул и акумулаторна батерия“. През месец май пък системата не е функционирала в рамките на седмица. Обяснението този път е, че поради „временна липса на покритие не е имало връзка между монтираните датчици и сървъра“.

На графиката се вижда, че от началото на годината до началото на март язовир „Пазар дере“ е бил празен. На 17-и март 2021 г. съоръжението започва да се пълни с вода, а седмица по-късно отново е празно. Никъде в отговорите, които получихме от ангажираните със случая дружества, не се посочва изрично дали язовирът е бил източен, но от данните се вижда, че след 25 март в него няма вода.

След това в края на април язовирът отново се пълни, а към края на май се изпразва. Именно за този момент ГЕРБ твърдят, че язовирът е умишлено източен, така че в първата седмица на юни Кирил Петков да направи инспекция на празния водоем.

От ДКК обясняват наличието на вода така: „През месец март покачването на водните количества е свързано със снеготопенето и падналите валежи. През месец май отново се наблюдават значителни количества валежи, покачващи водното ниво.“

До 21 юни 2021 г. язовирът се води в ремонт и собственикът му Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ) е длъжен да го поддържа празен. Предприятието обаче „няма как да осигури в язовира да не постъпва вода по естествен път“, уточняват от ДПУСЯ в отговор на въпросите на Factcheck.bg. 

Официалната информация, че в язовира няма вода, се потвърждава и от жители на района, които през месец юни казват в репортаж за bTV, че откакто водемът е бил ремонтиран, той „стои празен“.

Кой отговаря за язовира 

Собственик на язовира е Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ). Това е административна структура към Държавната консолидационна компания (ДКК), създадена през 2019 г. с цел да приеме собствеността от общините и да започне да се грижи за поддръжката на язовирите у нас.

Ремонтните дейности са финансирани от правителството чрез увеличение на капитала на ДКК с 500 милиона лева през 2018 г. Парите са предвидени за ремонт на повече от 400 язовира, определени като „опасни“. ДКК възлага ремонтните дейности на дъщерното си дружество „Монтажи” ЕАД, а то от своя страна – на частни подизпълнители.

След извършено обследване на язовир „Пазар дере“от “Монтажи ЕАД” се констатира, че се налага спешен ремонт. През 2019 г. съоръжението временно е изведено от експлоатация, което означава водата да бъде напълно източена до приключването на ремонта. 

В писмено становище до Factcheck.bg от държавното дружество „Монтажи“ ЕАД посочват, че ремонтът на язовир „Пазар дере“ е приключил на 31 декември 2020 г. В същия ден обектът  е предаден на възложителя – ДКК, който от своя страна трябва да го предаде на собственика ДПУСЯ. Това предаване обаче отнема половин година: 

„Процесът включва събиране и обмен на документи, уточняване на стъпки и уреждане на финансови отношения. Всичко това е довело до забавяне на самото предаване от ДКК на ДПУСЯ на завършения обект за по-нататъшното му пускане в експлоатация“, се казва в отговор на ДКК на въпроси на Factcheck.bg, получен по Закона за достъп до обществена информация.

Фактическото приемане на ремонта от ДПУСЯ става на 21 юни 2021 г., т.е едва от тази дата нататък язовирът може да бъде напълнен с вода.

В момента съоръжението е собственост на ДПУСЯ, пълен е с вода и според контролно-измервателната система състоянието му е „нормално“.

Снимка на язовир „Пазар дере“ от 9 януари 2022 г.

След направената проверка екипът ни се обърна към Лъчезар Борисов от ГЕРБ с въпроса защо според партията му става дума за умишлено източване на язовира, след като към онзи момент водоемът е бил в ремонт и би следвало да се поддържа празен. Отговорът на Борисов:

„Аз нищо не твърдя. Има официален отговор на бившата служебна министърка Везиева, публикуван е на страницата на Народното събрание. Може да се запознаете с фактологията и да видите часовете и така нататък. Не знам какво показва вашата проверка. Аз стъпвам на информацията от Народното събрание. Ако това за вас не е достоверна информация, не знам какво е.“

Проверено:

Информацията за периода 31 май – 3 юни 2021 г., че язовирът е пълен, на която се основават твърденията на ГЕРБ, е достоверна и се потвърждава и от справката, която нашият екип получи. Но ако се видят данните за цялата 2021 г. става ясно, че има и друг период – през март, когато в язовира също е имало вода за около седмица. Никъде в отговорите, които получихме от ангажираните със случая дружества, не се посочва изрично дали язовирът е бил източван и от кого. Задължение за изпразването на язовира до приключване на ремонта има Държавно предприятие “Управление и стопанисване на язовири”. Независимо, че ремонтът му е приключил в края на 2021 г., по закон язовир „Пазар дере“ трябва да е бил празен до 21 юни 2021 г., когато е бил предаден на собственика си ДПУСЯ за експлоатация. 

Източници

Снимки и данни от контролно-измервателната система на язовир „Пазар дере“, получени от „Монтажи ЕАД“ с писмо с изх. №93-00-013 от 07.01.2022 г.

Заявление по ЗДОИ към ДПУСЯ с изх. №ДОИ-1 (3) от 10.01.2022 г.

Заявление по ЗДОИ към ДПУСЯ с изх. №ДОИ-1 (8) от 14.01.2022 г.

Заявление по ЗДОИ към ДКК с изх. №РД-21-39/09.02.2022 г.

Видео от проверката на Кирил Петков: https://www.youtube.com/watch?v=0JH1fu-F7DE&t=4s

Видео от посещението на място от представители на ГЕРБ: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=819481825650416

Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние: https://www.damtn.government.bg/wp-content/uploads/naredbi/naredba_za_usl_i_reda_za_tehn_bezop_na_yazoviri-1.pdf 

Система за правна информация на Министерски съвет (PRIS): http://pris.government.bg/prin/login.aspx?ReturnUrl=%2fprin%2ffile_view.aspx%3fdid%3d84929%26pid%3d93289&did=84929&pid=93289

Доклад за напредъка на дейностите по подписани договори за обследване, проектиране и изпълнение на СМР по язовири: https://drive.google.com/file/d/1ikPqQxKNclSynq8gCnCnTAWHmlBW11Tg/view?usp=sharing

Репортаж на bTV със свидетелства на местни жители: https://btvnovinite.bg/bulgaria/skandal-i-za-jazovirite-sluzhebna-i-predishna-vlast-v-spor-za-harchovete-za-remonti-obzor.html

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Кристиян Юлзари
Кристиян Юлзари
Кристиян Юлзари е журналист на свободна практика. Професионалният му път започва още в гимназията, когато става част от редакцията на националната платформа за ученическа журналистика sCOOL Media. Оттогава досега отразява вътрешната политика за регионални и национални медии. Носител е на наградите „Валя Крушкина - журналистика за хората“, Web Report и “Червена линия” на Антикорупционния фонд. В момента изучава “Политология” в Софийския университет.

Още по темата

Категории

Още от рубриката