fbpx

Не, антигенните тестове за COVID-19 не причиняват рак

В социалните мрежи набира популярност твърдението, че антигенните тестове за COVID-19 са канцерогенни и тестването може да причини ракови заболявания. Причината – тестовете са стерилизирани с етиленов оксид. Какви са фактите? 

Какво е етиленов оксид и кога е канцерогенен? 

Етиленовият оксид е безцветен газ със сладникав мирис, който от десетилетия се използва за стерилизация на медицински изделия, както и на някои храни. 

Той не е част от състава на тестовете за COVID-19. Описан е на опаковката, защото е използван за стерилизация на назалните тампони, с които се извършва пробата. 

Етиленовият оксид е открит в началото на 19-ти век, но чак през 50-те години на 20-ти век започва да се използва като стерилизатор в здравеопазването и хранителната промишленост. Той действително е класифициран като канцероген според американската агенция за опазване на околната среда. В Европейския съюз, стерилизацията на медицински тестове с етиленов оксид също е популярен метод, който се регулира от Европейската агенция по лекарствата. Тестове като например назалните тампони, които се ползват за тестване на COVID-19, се аерират (проветряват) по няколко часа след като са били стерилизирани с етиленов оксид, докато не се премахнат всякакви остатъци от веществото. 

Този газ е канцерогенен само при продължително вдишване в големи количества. Повечето хора, които са развили болестни състояния в следствие на излагане на етиленов оксид, са такива, които са живели или работили дълго време в близост до предприятия, използващи етиленовия оксид за индустриални цели. Според изследване от 2020-та година, най-популярният начин за излагане на вредни количества етиленов оксид е тютюнопушенето. 

Канцерогенни ли са назалните тампони, с които ни тестват за COVID-19?

Проучване от 2016-а година върху нивата на етиленов оксид, които остават по назалните тампони, изработени от памук или коприна, показва, че нивата на етилен оксид по тампоните е доста под измеримите стойност три седмици след извършена стерилизация. 

Британската регулаторна агенция за лекарства и здравни продукти разделя излагането на етиленов оксид на три категории – ограничено, продължително и постоянно. Използването на назални тампони, стерилизирани с етиленов оксид попада в категорията на ограничено излагане. От агенцията изчисляват средното време, за което се взима проба с назален тампон на около 20 секунди. Ако един човек се тества за COVID-19 два пъти седмично, това означава, че ще бъде изложен на минималното количество етиленов оксид общо 40 секунди седмично. Според британската агенция, човек трябва да се тества минимум два пъти седмично в продължение на повече от 40 години, за да премине в категорията на продължително излагане на етиленов оксид. 

Въпреки че тези съобщения се появяват в социалните медии у нас едва сега, те отдавна са популярни в други части на света и са били многократно проверявани и опровергавани – тук, тук, тук, тук и в още редица световни медии.

Проверено

Назалните тампони, стерилизирани с етиленов оксид, не са канцерогенни. Дори и честото тестване не може да увреди здравето и да причини рак.

 

 

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Мина Киркова
Мина Киркова
Мина Киркова е завършила Класическата гимназия в София и Глазгоуския университет във Великобритания със специалност „Кино и телевизия“. Професионалният ѝ път започва от телевизия BiTelevision, където работи като международен редактор. С журналистика продължава да се занимава на свободна практика, като борбата с фалшивите новини е една от темите, които я вълнува най-много. През декември 2020 г., в екип с Георги Марчев и Симона Костадинова, работи по разследване за фалшивите новини за PCR тестовете за установяване на коронавирус. Разследването печели награда от Хакатон, организиран от АЕЖ – България, на тема „Здраве на прицел“.

Още по темата

Категории

Още от рубриката