fbpx

Запишете се в регистъра на учени и експерти, които подкрепят журналистите в отразяването на научни теми

Повече доверие в медиите и в науката – това е целата, която вдъхнови създаването на регистър на учени и експерти, които подпомагат  журналистите от екипа на платформата за проверка на фактите Factcheck.bg в случаите, когато те работят по теми от научната област. Две години след старта на тази инициатива, част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, регистърът обединил потенциала на над 100 експерти и се отваря към набирането на нови попълнения. Ако вие сте представител на научната общност в България и искате да подкрепите журналистите в отразяването на научни теми, можете да се регистрирате и след като данните се обработят от редактор, ще станете част от тази единствена по рода си в България базата данни.

По-тясното сътрудничество между професионалистите, които създават научни трудове и тези, които ги отразяват е залог за борбата срещу дезинформацията по тези теми. Пандемията от COVID-19 показа ясно, че медиите срещат сериозни затруднения при отразяването на научни теми. Една от основните причини за това е трансформацията, през която преминава медийният сектор – съкращенията в редакциите доведоха до загуба на журналистическите ресори и до невъзможност журналисти да се специализират само в една област, в която да развият задълбочени познания. От друга страна, голяма част от учените не съумяват да представят темите, по които работят, по разбираем за медиите и за по-широка аудитория начин. Всичко това отваря голямо поле за псевдонауката и дезинформацията, които имат пагубни последици върху обществото.

Инициативата е част от проекта ACF 832 “Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълни в периода 2021-2023 г. Основната му цел бе да повиши доверието в медиите и в науката чрез създаването на по-качествено и по-задълбочено съдържание. Дейностите се изпълняваха с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работиха заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Изисква се позоваване на източника, автора на материала и линк към статията.

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Тази публикация е част от проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който се изпълнява в периода октомври 2021 г. – октомври 2023 г. с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg).

Factcheck.bg
Factcheck.bg
Factcheck.bg е инициатива на Асоциацията на европейските журналисти – България. Целта на екипа е да подпомогне усилията на журналистите да предоставят проверена и надеждна информация, като се ангажира с проверка на фактите в актуални новини, изказвания и публикации в социалните медии.

Още по темата

Категории

Още от рубриката