fbpx

Спонсорирана реклама невярно твърди, че ЕС иска да обяви розовото масло за „токсичен алерген”

  • Европейската комисия не забранява розовото или други етерични масла, нито ги обявява за „токсични алергени”; 

  • Тече преразглеждане на нормативната уредба за етеричните масла с цел по-добра защита на потребителя и регулация на продуктите;

  • Промените няма да сменят статута на розовото масло и етеричните масла, които и сега се считат за химични вещества.

Спонсорирана реклама във Фейсбук невярно твърди, че ЕС иска да обяви розовото масло за „токсичен алерген”. 

Спонсорираната публикация препраща към статия, озаглавена „Защо ЕС се опита да обяви българското розово масло като ‘’токсичен алерген’’?”, в която се твърди, че производството на българско розово масло е застрашено от строгите регулации, които ЕС иска да наложи над продукта. „Спекулира се че регулациите са лобирани от производителите на химични продукти, които имат интерес натуралните продукти да изчезнат от пазара.” – пише още в статията.

Как се дефинират етеричните масла?

Етеричните масла се произвеждат чрез дестилация или пресоване и съдържат летливи въглеводороди. Според действащото законодателство, те следва да се регулират като химични вещества. В сега действащия европейски Регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (по-познат като CLP) етеричните масла също са споменати като „химично наименование“, което да се използва вместо обозначенията на химичните съставки на конкретното вещество.

Регламентът не цели забрана, а по-добра регулация

Няма решение на ЕК или друга институция на ЕС за забрана на розовото масло и на етеричните масла като цяло. Не съществува дори предложение за въвеждането на такава забрана. Промените, които се предвиждат, засягат класифицирането на опасностите от химичните вещества, етикетирането и опаковането на химикали, както и тяхната регулация. Това преразглеждане е обявено още в Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите, приета на 14 октомври 2020 г., която е част от Зеления пакт.

Предвижданите промени ще засегнат основно етикетирането на етеричните масла и могат да влязат в сила най-рано през 2025 г. Европейската комисия потвърди, че няма планове за забрана на розовото масло или други етерични масла. Целта е по-добра регулация и защита на потребителите.

Проверено:

Европейската комисия не забранява розовото или други етерични масла, нито ги класифицира като „токсични алергени”. В момента се преразглежда нормативната уредба за етеричните масла с цел по-добра защита на потребителите и по-ефективна регулация на продуктите. Предложените промени няма да променят сегашния им статут на химични вещества.

Текстът е съкратена и адаптирана версия на предишен материал на Factcheck.bg, чиито автор е Катерина Василева.

Източници:

Не е вярно, че Европейската комисия „забранява“ розовото масло: https://factcheck.bg/ne-e-vyarno-che-evropejskata-komisiya-zabranyava-rozovoto-maslo/ 

REACH – регламент относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907

CLP – регламент относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20181201&from=SK

Всички материали от Factcheck.bg могат да бъдат препубликувани свободно. Задължително е посочването на източника и името на автора, както и поставяне на линк към публикацията.

Дафина Кандова
Дафина Кандова
Дафина Кандова завършва социални науки в университета Луи Люмиер в Лион. Нейният разнообразен път включва интереси като задълбочени изследвания на европейската миграционна криза и миграционните политики на Европейския съюз, както и изучаване на влиянието на социалните мрежи върху консумацията на информация. Развива силен интерес към развитието на цифровата памет и нейното влияние върху онлайн следите, които оставяме. Нейният професионален път се характеризира с разнообразие - има опит както в писането на статии за дейността на неправителствения сектор в България, така и в управлението на проекти за изграждане на соларни електроцентрали в Кения. Владее английски и френски език.

Още по темата

Категории

Още от рубриката